Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli
Publisert:28.01.2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli

Virksomheter pålegges å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, samt å informere om dette arbeidet. De større MEF-bedriftene vil bli berørt.

Les merles mer
Øk din kompetanse hos MEF-skolen
Publisert:20.01.2022

Øk din kompetanse hos MEF-skolen

MEF-skolen har et bredt utdanningstilbud til alle medlemsbedrifter, slik at du kan utvikle dine ansatte og bedriften i takt med samfunnets utvikling.

Les merles mer
Endringer i arbeidsmiljøforskriftene
Publisert:19.01.2022

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022.

Les merles mer
Høringssvar - Lov om endringer i Arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)
Publisert:19.01.2022

Høringssvar - Lov om endringer i Arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)

Viser til Prop. 35 L (2021-2022) - Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse).

Les merles mer
Hvor skal lærlingene komme fra?
Publisert:17.01.2022

Hvor skal lærlingene komme fra?

Les Julie Brodtkorbs innlegg i Dagens Næringsliv lørdag 15. januar.

Les merles mer
Sikkert arbeid ved vanskelige værforhold
Publisert:14.01.2022

Sikkert arbeid ved vanskelige værforhold

Entreprenører kan forvente tilsyn fra kommuner når det gjelder sikkerhet mot naturfarer.

Les merles mer
Endringer i gravereglene
Publisert:13.01.2022

Endringer i gravereglene

Arbeidstilsynet har vedtatt endringer i gravereglene. Endringene er satt i kraft allerede fra 1. januar 2022.

Les merles mer
MEF og Storebrand har fornyet handelsavtalen
Publisert:13.01.2022

MEF og Storebrand har fornyet handelsavtalen

Det betyr lavere kostnad for deg som arbeidsgiver – og mer i pensjon for dine ansatte.

Les merles mer
Kompensasjon for økt avgift på anleggsdiesel
Publisert:12.01.2022

Kompensasjon for økt avgift på anleggsdiesel

I statsbudsjettet økes CO2-avgiften for anleggsdiesel med kr 47 øre/liter. Entreprenører med fastpris- eller enhetspriskontrakter kan ha mulighet til å få kostnadene dekket av byggherre.

Les merles mer
 Pensjonsendringer fra 1. januar
Publisert:7.01.2022

Pensjonsendringer fra 1. januar

Nylig ble pensjonslovene endret. Dette kan ha betydning for din bedrift.

Les merles mer
Lindorff bytter navn til Intrum
Publisert:13.12.2021

Lindorff bytter navn til Intrum

Inkassoselskapet bytter navn, men er fortsatt samme selskap og MEFs samarbeidspartner

Les merles mer
Overgangsperioden i ledningsregistreringsforskriften forlenget
Publisert:3.12.2021

Overgangsperioden i ledningsregistreringsforskriften forlenget

Ny dato for ikraftsetting av betalingsreglene i ledningsregistreringsforskriften blir 1. juli 2022.

Les merles mer
Unngå svindelforsøk på telefon og epost
Publisert:25.11.2021

Unngå svindelforsøk på telefon og epost

I disse tider blir stadig flere utsatt for svindelforsøk per SMS og epost. Denne gangen er det Telenors kunder som har blitt ofre for et nytt Flubot-virus.

Les merles mer
Bli en bedre forhandler
Publisert:17.11.2021

Bli en bedre forhandler

Ta kurset forhandlinger og forhandlingsteknikk for å bli enda bedre til å forhandle om det som er viktig for deg og din bedrift.

Les merles mer
Ny elektrisk varebil fra Toyota
Publisert:16.11.2021

Ny elektrisk varebil fra Toyota

For håndverkere og andre som jobber og leverer tjenester i sitt nærmiljø, er en elektrisk varebil fra Toyota den beste løsningen av flere grunner. Les om Proace Electric her.

Les merles mer
Konflikter - hvordan forebygge og håndtere
Publisert:26.10.2021

Konflikter - hvordan forebygge og håndtere

Gjennom flere år har konfliktnivået i samferdselssektoren vært økende. I takt med større prosjektsummer har kostnadene som følge av konflikter og håndteringen av disse blitt skyhøye. Dette vil bransjen gjøre noe med.

Les merles mer
TESS har endret uheldig praksis
Publisert:21.10.2021

TESS har endret uheldig praksis

MEF er tariffpart og opptatt av det organiserte arbeidslivet. Det har tjent Norge godt. Flere medlemmer har tatt kontakt med administrasjonen i MEF og stilt spørsmålstegn ved samarbeidet med TESS.

Les merles mer
Nytt kurs: Fremmede arter og forurensede masser
Publisert:18.10.2021

Nytt kurs: Fremmede arter og forurensede masser

Håndtering av masser i anleggsprosjekter har mange utfordringer, og er et område det blir satt mer og mer fokus på både i kontrakter og i utførelsestandarden NS 3420.

Les merles mer
Ny regjeringsplattform sett fra anleggsbransjen
Publisert:14.10.2021

Ny regjeringsplattform sett fra anleggsbransjen

13. oktober presenterte den nye statsministeren den politiske plattformen til regjeringen. Vi i MEF har trukket frem noen av punktene i den plattformen som er særlig relevante for våre entreprenører.

Les merles mer
Oppfordring til Hurdal: Norske arbeidsfolks tur!
Publisert:13.10.2021

Oppfordring til Hurdal: Norske arbeidsfolks tur!

Kjære Støre og Vedum. Jeg har en sterk og tydelig oppfordring til en ny regjering. Tenk smått! Leserinnlegg av Julie Brodtkorb i DN 12. oktober.

Les merles mer