Ny medlemsrekord
Publisert:25.06.2020

Ny medlemsrekord

MEF har for første gang passert 2 200 medlemsbedrifter. Takk for tilliten!

Les merles mer
Åpning av Circle K E18 Bamble
Publisert:24.06.2020

Åpning av Circle K E18 Bamble

Circle K inviterer fredag 3. juli til åpning av et nytt veiserviceanlegg og døgnhvileplass langs E18 ved Langrønningen i Bamble. Dette er Circle K’s aller største anlegg i Norge!

Les merles mer
Aukar omsetningskravet for biodrivstoff
Publisert:23.06.2020

Aukar omsetningskravet for biodrivstoff

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk og delkravet til avansert biodrivstoff.

Les merles mer
Bransjeprogram for anleggsbransjen
Publisert:22.06.2020

Bransjeprogram for anleggsbransjen

Nå kommer det en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring, for deg som er permittert, og tilhører anleggsbransjen. Tilbudene er digitale og gir ansatte/permitterte og bedriften økt omstillingsevne og konkurransekraft.

Les merles mer
Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass
Publisert:15.06.2020

Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass

Vi ønsker Fredrik Tronhuus velkommen som ny kommunikasjonssjef i MEF.

Les merles mer
Kontraktstørrelser er politikk
Publisert:15.06.2020

Kontraktstørrelser er politikk

Er oppdeling av store samferdselsprosjekter et politisk spørsmål? Ja, mener MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre
Publisert:11.06.2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

Les merles mer
Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen
Publisert:11.06.2020

Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen

Opprop fra MEF medlemmer i alle størrelser: «Vi ber ikke om støtte. Vi ber om å få starte på allerede planlagte prosjekter»

Les merles mer
Gratis e-kurs om bruk av VegLCA
Publisert:9.06.2020

Gratis e-kurs om bruk av VegLCA

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å beregne klimagassutslipp.

Les merles mer
Feil på feil
Publisert:4.06.2020

Feil på feil

Fakta er hverken er på Aftenposten eller regjeringens side når det gjelder situasjonen i anleggsbransjen, skriver MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Høringssvar fra MEF
Publisert:3.06.2020

Høringssvar fra MEF

Forslag til nye krav til overvannshåndtering.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Nordland
Publisert:3.06.2020

Ny distriktssjef i Nordland

Vi ønsker Gøran Kimsaas velkommen i MEF som ny distriktssjef i Nordland.

Les merles mer
Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok
Publisert:29.05.2020

Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok

Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen er virkelighetsfjern.

Les merles mer
Spørreundersøkelse om graveskader
Publisert:27.05.2020

Spørreundersøkelse om graveskader

Årlig oppstår anslagsvis 8000 graveskader. Hvordan skal vi få redusert dette antallet? Her trenger vi hjelp av dere som jobber med graving.

Les merles mer
Veileder for digital prosjektering og planlegging
Publisert:27.05.2020

Veileder for digital prosjektering og planlegging

MEF har sammen med EBA og RIF vært med å utarbeide en veileder for bruk av MMI i samferdselsprosjekter (BIM).

Les merles mer
Ei forseinka krise?
Publisert:26.05.2020

Ei forseinka krise?

Innlegg skrevet av regionsjef Paul Olaf Baraas. Dei negative effektane av koronapandemien vil treffe dei ulike delane av norsk næringsliv ulikt. I anleggsbransjen kan hausten bli tung dersom ikkje oppdragsmengda tek seg opp.

Les merles mer
MEF i høring
Publisert:26.05.2020

MEF i høring

Tirsdag 19. mai ga vi innspill til stortingspolitikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Les merles mer
Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær
Publisert:25.05.2020

Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Les merles mer
Spørsmål og svar om ferieregler
Publisert:22.05.2020

Spørsmål og svar om ferieregler

Oppdatert informasjon om ferieregler fra Regjeringen.

Les merles mer
Tusen takk for alle svar
Publisert:18.05.2020

Tusen takk for alle svar

Vi er takknemlige for alle svar på vår medlemsundersøkelse.

Les merles mer