Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-06-2020

Feil på feil

Fakta er hverken er på Aftenposten eller regjeringens side når det gjelder situasjonen i anleggsbransjen, skriver MEFs Julie Brodtkorb.

Innlegget ble først publisert i Aftenposten 04.06.2020.

Kjetil B. Alstadheim skriver i en kommentar 29.05 at «(anleggs)bransjen har nok å gjøre fra før. Den trenger ikke krisehjelp». Denne bastante påstanden begrunnes med regjeringen viser til at aktørene i bransjen venter «full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene». Jeg har behov for å rydde litt, siden fakta hverken er på Alstadheim eller regjeringens side.

Uttalelsen om kapasitetssituasjonen er hentet fra stortingsproposisjonen (Prop. 127 S) om tiltakspakken som ble presentert sist fredag. Det som er mindre kjent er at regjeringens analyse av anleggsbransjen tar utgangspunkt i en kartlegging gjennomført av Oslo Economics og Atkins Norge. Denne ble bestilt av Finansdepartementet, og funnene er samlet i en rapport på 15 sider.

Denne såkalte kartleggingen er basert på 17 intervjuer med aktører i anleggsbransjen, hvorav en håndfull er entreprenører. Små og mellomstore bedrifter, som utgjør hovedtyngden av norsk entreprenørbransje, har ikke blitt involvert i det hele tatt.

Hvis Alstadheim tar seg bryet med å lese rapporten – undertegnende kan forsikre om at det ikke tar lang tid - vil han også oppdage at det er et misforhold mellom analyse og konklusjon. Blant annet påpekes det usikkerheten knyttet til utviklingen for den private og kommunale delen av anleggsmarkedet er stor.

På merkelig vis konkluderer Oslo Economics og Atkins Norge likevel med at etterspørselen på anleggssiden vil være ganske upåvirket av koronasituasjonen. Forklaringen på dette synes være enkel: Den gruppen som er mest avhengig av de oppdragsgiverne som det er størst usikkerhet ved – små og mellomstore entreprenører – ble aldri tatt med i kartleggingen.

Til sammenligning har vi i MEF de siste månedene gjennomført markedsundersøkelser hvor vi har mottatt svar fra 800-900 entreprenører. Tallene forteller oss at det utlyses langt færre oppdrag i regi av kommuner og fylkeskommuner enn i fjor. Mange entreprenører er bekymret for om de vil ha jobb nok til å sysselsette egne ansatte til høsten og inn i 2021.

Det er svært kritikkverdig at Finansdepartementet og regjeringen baserer viktig politikkvalg på såpass svakt faglig grunnlag. I tillegg skapes det feil oppfatning av virkeligheten i en av Norges viktigste distriktsnæringer, som i neste omgang gjentas av kommentatorer som Alstadheim.

Resultatet blir feil på feil.

Kontaktperson MEF:
Julie Brodtkorb
Adm. dir.
Tlf: 934 19 216
Epost: julie.brodtkorb@mef.no

Julie Brodtkorb, adm. dir. i MEF

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer