Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-06-2020

Feil på feil

Fakta er hverken er på Aftenposten eller regjeringens side når det gjelder situasjonen i anleggsbransjen, skriver MEFs Julie Brodtkorb.

Innlegget ble først publisert i Aftenposten 04.06.2020.

Kjetil B. Alstadheim skriver i en kommentar 29.05 at «(anleggs)bransjen har nok å gjøre fra før. Den trenger ikke krisehjelp». Denne bastante påstanden begrunnes med regjeringen viser til at aktørene i bransjen venter «full kapasitetsutnyttelse de kommende 18 månedene». Jeg har behov for å rydde litt, siden fakta hverken er på Alstadheim eller regjeringens side.

Uttalelsen om kapasitetssituasjonen er hentet fra stortingsproposisjonen (Prop. 127 S) om tiltakspakken som ble presentert sist fredag. Det som er mindre kjent er at regjeringens analyse av anleggsbransjen tar utgangspunkt i en kartlegging gjennomført av Oslo Economics og Atkins Norge. Denne ble bestilt av Finansdepartementet, og funnene er samlet i en rapport på 15 sider.

Denne såkalte kartleggingen er basert på 17 intervjuer med aktører i anleggsbransjen, hvorav en håndfull er entreprenører. Små og mellomstore bedrifter, som utgjør hovedtyngden av norsk entreprenørbransje, har ikke blitt involvert i det hele tatt.

Hvis Alstadheim tar seg bryet med å lese rapporten – undertegnende kan forsikre om at det ikke tar lang tid - vil han også oppdage at det er et misforhold mellom analyse og konklusjon. Blant annet påpekes det usikkerheten knyttet til utviklingen for den private og kommunale delen av anleggsmarkedet er stor.

På merkelig vis konkluderer Oslo Economics og Atkins Norge likevel med at etterspørselen på anleggssiden vil være ganske upåvirket av koronasituasjonen. Forklaringen på dette synes være enkel: Den gruppen som er mest avhengig av de oppdragsgiverne som det er størst usikkerhet ved – små og mellomstore entreprenører – ble aldri tatt med i kartleggingen.

Til sammenligning har vi i MEF de siste månedene gjennomført markedsundersøkelser hvor vi har mottatt svar fra 800-900 entreprenører. Tallene forteller oss at det utlyses langt færre oppdrag i regi av kommuner og fylkeskommuner enn i fjor. Mange entreprenører er bekymret for om de vil ha jobb nok til å sysselsette egne ansatte til høsten og inn i 2021.

Det er svært kritikkverdig at Finansdepartementet og regjeringen baserer viktig politikkvalg på såpass svakt faglig grunnlag. I tillegg skapes det feil oppfatning av virkeligheten i en av Norges viktigste distriktsnæringer, som i neste omgang gjentas av kommentatorer som Alstadheim.

Resultatet blir feil på feil.

Kontaktperson MEF:
Julie Brodtkorb
Adm. dir.
Tlf: 934 19 216
Epost: julie.brodtkorb@mef.no

Julie Brodtkorb, adm. dir. i MEF

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer