Maskiner
Maskiner

Velkommen til MEF - din bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Vi representerer Norges viktigste fastlandsnæring - anleggsbransjen.
Med anlegg for framtiden!

Medlemsfordeler

1 - 5

Om våre bransjer

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men vi organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinningsbedrifter.

  • Sosial dumping, nei takk!
  • MEF representerer 80 % av bransjen
  • Vi bygger Norge
  • Med anlegg for framtiden
Skog