Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

MEFs Lederprogram

Vil du bli en enda bedre leder for din bedrift og dine ansatte?
MEFs Lederprogram er skreddersydd for deg som har resultat- og personalansvar, og ønsker å øke bedriftens konkurransekraft gjennom å bli en enda bedre leder. Kun for medlemmer i MEF.


Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond

Programmet har tre nøkkelkomponenter:

 1. Markedsforståelse: Bli best mulig rustet for fremtiden
 2. Bedrifts- og lønnsomhetsutvikling: God strategi og effektiv drift
 3. Lederutvikling: Utvikling av egen lederutøvelse slik at omgivelsene merker det


Du blir del av et sosialt- og faglig nettverk, og får oppfølging tilpasset deg og din bedrift. Er du villig til å gå «all in» kan vi love deg resultater.

Inkludert i programmet er:
- 4 samlinger med relevant og høyt nivå på foredragsholdere, prosessledere og bidragsytere
- Innkvartering med fullpensjon på hver samling
- Personlig oppfølging i forkant av programmet
- Personlig tilpasset oppfølging mellom samlingene for å skape effekt i bedriften
- Personlig tilpasset utviklingsplan
- Tilgang til arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging
- Tilgang til gode verktøy og arbeidsmetodikk

Arbeidsform
- Marked – Bedrift – Leder går igjen på hver samling med fastsettelse av mål for hvert område
- Fokus på handling og effekt
- Inspirasjonsforedrag (Hvorav ett med innleid bidragsyter på hver samling), casejobbing, gruppediskusjoner og personlig oppfølging
- Oppgaver og oppfølging mellom samlingene for å gi effekt ute i bedriftene


Før samlingen gjennomgår deltakerne et intervju for å:
- Kartlegge bedriftens utviklingsområder
- Kartlegge lederens utviklingsmål
- Deltakerne gjennomfører en preferansetest som verktøy for å reflektere over egne prioriteringer, kommunikasjons- og samarbeidsstil og handlingsmønster


Hovedtema for samlingene

Vi lever av markedet – trender og utvikling

 • Bransjens muligheter og utfordringer
 • Konjunkturer og scenarier
 • Hva betyr dette for min bedrift? Strategiarbeid
 • Hva betyr dette for meg som leder – Ulike tider, ulike lederstiler
 • Egen utviklingsplan – mål for arbeid i mellomperioden

Bedriften

 • Beslutningsstrukturer: Eierskap, styret og ledelse
 • Effektive arbeidsprosesser
 • Bedriftskultur (etikk/verdier)
 • Omdømme
 • Hva betyr dette for min bedrift
 • Hva betyr dette for meg som leder
 • Egen utviklingsplan – mål for arbeid i mellomperioden

Medarbeiderne

 • Hvilke krav kan og skal vi stille til våre ansatte (Arbeidslivets spileregler)
 • Involvering og medbestemmelse, medarbeiderutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Hva betyr dette for min bedrift
 • Hva betyr dette for meg som leder
 • Egen utviklingsplan – mål for arbeid i mellomperioden

Lederen i fokus

 • Leder, i medgang og motgang
 • Ledelse og selvledelse
 • Stressmestring og krisehåndtering
 • Konkretisering av veien videre

Samlingene går over 2 dager
Dag 1: 1000-1800
Kveld 1: Middag og sosialt samvær
Dag 2: 0800-1600