Mennesker med lasermåler i arbeid
Mennesker med lasermåler i arbeid

SmartMEF

SmartMEF er et system utviklet for våre medlemsbedrifter og er et ledd i vår satsing på kvalitetssikring, HMS og prosjektstyring.

SmartMEF er det nye KSMEF

illustrasjonsbildet til modulen

Gjennom mange år har MEF levert et malsystem som er utviklet og tilpasset våre medlemmers behov innenfor kvalitetssikring, HMS og prosjektstyring.

I 2022 ble dette systemet relansert som SmartMEF. SmartMEF er bygget inn som et eget område hos systemleverandøren Smartdok, og vil fortsatt være et ledd i vår satsing på kvalitetssikring, HMS og prosjektstyring ut til våre medlemmer.

Ved å bruke SmartMEF sammen med andre moduler og funksjoner fra SmartDok har en mulighet til å få alt i ett system når det gjelder prosjektstyring, kvalitetssikring og HMS, både på firma og prosjektnivå.

MEF har eget supportteam som hjelper til og gir råd på hvordan en bruker systemet i det daglige, både ved systembygging og praktisk bruk. Sammen med SmartDok gir SmartMEF medlemmene et bedre hjelpemiddel med god brukerstøtte.

SmartMEF kan brukes av MEF-medlemmer i alle bransjer, ikke bare anlegg.

KSMEF fases ut i løpet av 2023. Kontakt SmartDok om du ønsker å fortsatt ha et godt HMS- og kvalitetssikringssystem for bedriften.


Hvorfor trenger du et HMS- og kvalitetssystem?

 • Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse
 • Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer
 • Sikre at bedriftens egne krav ivaretas
 • Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid
 • Effektiv prosjektstyring
 • Samhandle med involverte parter i et prosjekt

SmartMEF betyr trygghet. Trygghet for både bedriften og de som er brukere av systemet ute på prosjektene

Les mer på SmartMEFs sider hos SmartDok. 

Lett tilgjengelig

 • Systemet er bygget på SmartDok sin plattform og er ikke MS Office avhengig
 • Administrasjon, oppfølging og arkivering gjøres via web
 • Utfylling av skjemaer, avvik, RUH, forbedringer og dokumentasjon kan gjøres via app og/eller pc
 • Eget dokumentsenter for oppbevaring av prosjektdokumentasjon eller håndbøkerMange muligheter

 • Overordnet HMS/KS system på firmanivå
 • Tilpasse malene i systemet, benytte malene som de er, eller lag egne dokumenter eller skjemaer
 • Styre prosjektene, dele dokumentasjon både intern og eksternt
 • Versjonshåndtering gir kontroll på historikken
 • Registrering av kompetanse i bedriften
 • Tilgang til flere moduler/funksjoner hos SmartDokDu får tilgang til

 • Mer enn 400 dokumentmaler som til enhver tid blir oppdatert ved regelendringer
 • Mer enn 110 skjemamaler som blir oppdatert ved regelendringer
 • Support og bistand gjennom MEF sine regionskontorer
 • Sikker lagringSmartMEF er tilgjengelig for følgende:

 • Bedrifter som er medlemmer av MEF
 • Bedrifter som har søkt medlemskap i MEF, men som ikke tilfredsstiller kravet til to-års drift. (Tilgang må da godkjennes av regionstyret.)
 • Skoler som utdanner fagpersoner innenfor MEFs bransjer og som har et samarbeid med MEF.Kom i gang

Bestill SmartMEF her

For tilgang til SmartMEF fyll ut informasjonen i denne linken og send inn. Du vil da motta et tilbud fra SmartDok. Tilgang gis når tilbudet er akseptert og bekreftet til SmartDok.

Pris fastsettes utfra SmartDok til enhver tids gjeldene prisliste.

(Som MEF-medlem får du 20% rabatt.)