Klima
Klima

Klimakalkulator

Et verktøy for å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt, eller ved fremstilling av produkter.

Klimakalkulatoren er levert i samarbeid med LCA.no og er et verktøy for dere i anleggsbransjen som ønsker, eller har krav til å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt eller ved fremstilling av produkter.

Klimakalkulatoren kan brukes til forskjellige formål:

  • Beregning av klimafotavtrykk basert på ressurser som tas inn i prosjektet og produksjonen/aktiviteten i seg selv, inkludert transporttjenester og energibruk.
  • Følge utviklingen av klimafotavtrykket i prosjektet gjennom å oppdatere dette i de forskjellige faser fra anbudsfase til etterkontroll.
  • Mulighet for å genere klimaregnskapet til EPD for produkter
  • Mulighet for å beregne klimafotavtrykket på fremstilling av produkter i anleggsbransjen

Ønsker du å bestille MEFs klimakalkulator?

Vi kan tilby tilgang til Klimakalkulator til 2 990,- kroner eks. mva.
per mnd., i 36 måneder.

Fyll inn skjema under for å aksepterer tilbudet.
Bruk navn og e-post til den som skal signere avtalen.

Etter at skjema er sendt inn, vil du bli kontaktet av LCA.no hvor dere signerer avtale, og får tilgang til kalkulator.

Du vil også få tilgang til oppstartshjelp og eget supportsenter.