Klima
Klima

Klimakalkulator

Et verktøy for å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt, eller ved fremstilling av produkter.

Klimakalkulatoren er levert i samarbeid med LCA.no, og er et verktøy for dere i anleggsbransjen som ønsker, eller har krav til å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt eller ved fremstilling av produkter.

Klimakalkulatoren kan brukes til forskjellige formål:

 • Beregning av klimafotavtrykk basert på ressurser som tas inn i prosjektet og produksjonen/aktiviteten i seg selv, inkludert transporttjenester og energibruk.
 • Følge utviklingen av klimafotavtrykket i prosjektet gjennom å oppdatere dette i de forskjellige faser fra anbudsfase til etterkontroll.
 • Mulighet for å genere klimaregnskapet til EPD for produkter
 • Mulighet for å beregne klimafotavtrykket på fremstilling av produkter i anleggsbransjenKlimakalkulator fullversjon

 • Kan brukes i anbud og prosjektfasen. Mulighet til å lage egendefinerte faser i prosjekt
 • Registrerer indirekte og direkte utslipp for komplett klimaregnskap
  Deling/utskrift av klimagassregnskap pr prosjekt
 • Mulighet til analyse av prosjektene for forbedring
  Mulighet for integrasjon for dynamisk registrering og rapportering
 • Pris kr 2990,- ex mva per mnd. i 12 måneder

Klimakalkulator for mindre bedrifter. Direkte utslipp

 • Direkte utslipp til bruk i anbud og prosjektfasen
 • Registrerer alle direkte utslipp.
  Deling/utskrift av klimagassregnskap pr prosjekt
 • Mulighet til analyse av prosjektene for forbedring
 • Pris kr 1490,- ex mva per mnd. i 12 måneder

Jobber med felles klimaverktøy for anleggsbransjen - sak fra bygg.no 7. mars 2024

Ønsker du å bestille klimakalkulatoren?

Vi kan tilby tilgang til Klimakalkulator til 2 990,- kroner eks. mva.
per mnd., i 12 måneder.

Fyll inn skjema for å komme i kontakt med LCAs salgsteam.
Bruk navn og e-post til den som skal signere avtalen.

Etter at skjema er sendt inn, vil du bli kontaktet av LCA hvor dere sammen ser på behov, og etter hvert får tilgang på kalkulatoren.

Du vil også få tilgang til oppstartshjelp og eget supportsenter.

Skriv inn nummer på versjonen du ønsker:

Både indirekte og direkte utslipp - 1

Kun direkte utslipp - 2

(Alle felt må fylles ut, også org.nr)