Mennesker som jobber med annleggsmaskin
Mennesker som jobber med annleggsmaskin

Rekruttering

OKAB, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, hjelper bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

OKAB skal:

  • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Se OKAB-brosjyren

Les mer på OKAB.no