Medlemsfordeler

01

SmartMEF

Et medlemstilbud og ledd i MEF sin satsing på kvalitet og HMS i anleggsbransjen.

SmartMEF
02

MEF-skolen

MEF-skolen tilbyr kurs og påfyll av kompetanse for din bedrift.

MEF-skolen
03

Dokumenter og maler

Her finner du nyttige skjema og informasjon om blant annet indekser, arbeidsgiver og tariff.

Dokumenter og maler
04

Webinar

Her kan du se opptak om tema som er viktige for deg som entreprenør.

Webinar
05

Advokatbistand

Du har krav på 8 timer gratis juridisk hjelp i året.

Advokatbistand
06

Handelsavtaler

Gode avtaler til DIN fordel.

Handelsavtaler
07

Rekruttering

OKAB hjelper bedrifter med inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

Rekruttering
08

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Her finner du nyttig informasjon til bedriftens HMS-arbeid

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
09

Klimakalkulator

Et verktøy for å redusere klimafotavtrykket på prosjekt, eller ved fremstilling av produkter.

Klimakalkulator
10

Næringspolitisk arbeid

MEF skal fremme medlemmenes faglige, næringspolitiske, økonomiske og ideelle interesser.

Næringspolitisk arbeid
11

Krisetelefon

Våre medlemmer skal kunne få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase.

Ring 948 20 948.

Krisetelefon
12

Anleggsmaskinen

Norges eldste fagtidsskriftet i maskinentreprenørbransjen. MEF-medlemmer får bladet kostnadsfritt.

Anleggsmaskinen
13

Tariff og arbeidsliv

Vi hjelper deg med spørsmål angående tariffavtaler og annet som er relevant for deg som arbeidsgiver.

Vi har et eget gratis nettkurs om tariff i vår kurskalender.

Tariff og arbeidsliv
14

Faglig og sosial møteplass

Som medlem i MEF blir du invitert med på flere hyggelige arrangement.

Faglig og sosial møteplass
15

Hedersbevisninger

MEFs fortjenestemedalje ble innstiftet på MEFs landsmøte i 1996 som en påskjønnelse til arbeidstakere i medlemsbedriftene.

Hedersbevisninger