Fortjenstmedaljer i MEF
Fortjenstmedaljer i MEF

Hedersbevisninger

MEFs fortjenestemedalje ble innstiftet på MEFs landsmøte i 1996 som en påskjønnelse til arbeidstakere i medlemsbedriftene. MEF har også flere andre hedersbevisninger til både medlemsbedrifter og tillitsvalgte.

Medaljen tildeles i sølv (20 års ansettelse) og gull (30 års ansettelse). Medaljen graveres med navn på mottaker og årstall for tildeling.

I tillegg følger en sølv eller gull pin, samt en kalligrafert diplom med navn på mottaker, bedrift og årstall.

Detaljert informasjon om ordningen kan du lese i statuttene for MEFs fortjenestemedalje.

Medlemsbedrifter som har aktuelle kandidater for medaljen, kan fylle ut søknadsskjemaet og sende det til MEF v/ Mona A. M. Hole mam@mef.no

Øvrige hedersbevisninger i MEF

Forbundet tildeler hedersbevisninger til medlemsbedrifter og tillitsvalgte ut fra visse kriterier.

  • Plakett
  • Diplomer
  • Vase
  • Sølvnål
  • Gullnål
  • ”MEF-prisen”
  • Æresmedlemskap i MEF

Ved spørsmål, ta kontakt med Mona A. M. Hole på mam@mef.no