Krisetelefon
Krisetelefon

Krisetelefon

Våre medlemmer skal kunne få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase.

Ring 948 20 948.

Regionskontoret v/regionsjefen er førstelinje.

MEFs krisetelefon: 948 20 948 mellom klokken 07.00 - 23.00 hver dag.

MEFs kriseteam i Oslo

1 - 4

Julie Brodtkorb

Julie Brodtkorb

Administrerende direktør

Thomas Kollerød

Thomas Kollerød

Leder for juridisk avdeling

Spesialfelt: Entrepriserett, kontrakt- og erstatningsrett, arbeidsrett og tariff og offentlige anskaffelser

Fredrik Tronhuus

Fredrik Tronhuus

Kommunikasjonssjef