Bilde av to anleggsarbeidere som snakker sammen
Bilde av to anleggsarbeidere som snakker sammen

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2200 små, mellomstore og store bedrifter.

MEF - din bransjeorganisasjon

Det har vært en fantastisk utvikling for organisasjonen og bransjene våre siden den gang fjorten entreprenører fra Østlandet og Trøndelag var samlet på stiftelsesmøte i 1948.

Vi representerer over 2 100 medlemsbedrifter. Disse sørger for at over 30 000 ansatte har en jobb å gå til. Med en samlet omsetning på over 80 milliarder kroner bidrar MEF-bedriftene med betydelige skatteinntekter som blant annet finansierer skole- og helsetjenester over hele landet.

Disse tallene er viktige. De forteller oss at når vi trekker i samme retning, utgjør vi en samlet kraft som er i stand til å skape endringer og gode resultater for bransjene vi representer.

Medlemsbedriftene

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).

MEFs personvernerklæring

Fakturaadresse MEF og MEF Service AS

Maskinentreprenørenes Forbund/MEF Service AS
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo

Org.nr MEF Service 999 137 172.
Faktura ønskes som EHF eller til faktura.mefservice@mef.no

Org.nr 980 037 541 MEF.
Faktura ønskes som EHF eller til faktura.mef@mef.no

Våre regionkontor

Region Nord:
Kontoret i Bodø: Sandgata 5a, 8006 Bodø.
Regionsjef Martin Grønnslett

Kontor i Tromsø: Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø
Postadresse: Boks A4 Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø
Distriktssjef Jorunn Nyheim

Kontor i Hammerfest: Sjøgata 4-6, 9600 Hammerfest
Fagsjef Rolf Erling Heggem

Region Midt:
Hornebergveien 1, 7038 Trondheim
Regionsjef Øyvind Bergset

Region Vest:
Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg
Regionsjef Paul Olaf Baraas

Region Sørvest:
Kontor i Kristiansand: Kongensgate 24, 4610 Kristiansand
Fungerende distriktssjef Svein Myhrvold

Kontor i Stavanger: Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger
Regionsjef Marie Oftedal

Region Sørøst
Broen 6, 3170 Sem
Regionsjef Jørn C. Evensen

Region Øst
Distriktskontoret på Rudshøgda: Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Distrikstssjef Leiv Peter Blakstad

Oslo, Akershus, Østfold: Fred Olsensgt. 3, 0152 Oslo
Regionsjef Espen Alvestad