Foto: Torstein Kiserud, TKfilm
Foto: Torstein Kiserud, TKfilm

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2400 små, mellomstore og store bedrifter.

MEF - din bransjeorganisasjon

Vi representerer over 2 400 medlemsbedrifter. Disse sørger for at over 40 000 ansatte har en jobb å gå til. Med en samlet omsetning på over 100 milliarder kroner bidrar MEF-bedriftene med betydelige skatteinntekter som blant annet finansierer skole- og helsetjenester over hele landet.

Disse tallene er viktige. De forteller oss at når vi trekker i samme retning, utgjør vi en samlet kraft som er i stand til å skape endringer og gode resultater for bransjene vi representer.

Medlemsbedriftene

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinningsbedrifter.

MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet). MEF har i tillegg hovedavtale og tariffavtale med YS/Parat.

MEF Kvinner

MEF har etablert et nettverk for kvinner i organisasjonen. Målet er å få engasjert flere kvinner i våre medlemsbedrifter rundt om i hele landet.
Les mer om MEF Kvinner her.

Viktige dokumenter

På denne siden kan du finne viktige dokumenter fra MEF og andre.

Hva medlemmene sier om MEF

1 - 4

Fakturaadresse MEF og MEF Service AS

Maskinentreprenørenes Forbund/MEF Service AS
c/o Fakturamottak
Postboks 2758
7439 Trondheim

Org.nr 980 037 541 MEF.
Org.nr 999 137 172 MEF Service.
Faktura ønskes som EHF eller som PDF vedlegg til faktura@mef.no