Bilde av to anleggsarbeidere som snakker sammen
Bilde av to anleggsarbeidere som snakker sammen

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2200 små, mellomstore og store bedrifter.

MEF - din bransjeorganisasjon

Det har vært en fantastisk utvikling for organisasjonen og bransjene våre siden den gang fjorten entreprenører fra Østlandet og Trøndelag var samlet på stiftelsesmøte i 1948.

Vi representerer over 2 200 medlemsbedrifter. Disse sørger for at over 40 000 ansatte har en jobb å gå til. Med en samlet omsetning på over 90 milliarder kroner bidrar MEF-bedriftene med betydelige skatteinntekter som blant annet finansierer skole- og helsetjenester over hele landet.

Disse tallene er viktige. De forteller oss at når vi trekker i samme retning, utgjør vi en samlet kraft som er i stand til å skape endringer og gode resultater for bransjene vi representer.

Årsberetningen for 2019

Medlemsbedriftene

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet). MEF har i tillegg hovedavtale og tariffavtale med YS/Parat.

MEFs personvernerklæring

Fakturaadresse MEF og MEF Service AS

Maskinentreprenørenes Forbund/MEF Service AS
c/o Fakturamottak
Postboks 2758
7439 Trondheim

Org.nr MEF Service 999 137 172.
Faktura ønskes som EHF eller som PDF vedlegg til faktura@mef.no

Org.nr 980 037 541 MEF.
Faktura ønskes som EHF eller som PDF vedlegg til faktura@mef.no

Våre regionkontor

Region Nord:
Kontoret i Bodø: Sandgata 5a, 8006 Bodø.
Regionsjef Martin Grønnslett
Distriktssjef Gøran Kimsaas

Kontor i Tromsø: Sentrum terrasse, Grønnegata 64,
9008 Tromsø
Distriktssjef Jorunn Nyheim

Kontor i Hammerfest: Sjøgata 4-6, 9600 Hammerfest
Fagsjef Rolf Erling Heggem

Region Midt:
Kontor i Trondheim: Hornebergveien 1, 7038 Trondheim
Regionsjef Øyvind Bergset

Kontor i Molde: Sofus Jørgensens veg 5, 6415 Molde
Fagsjef Espen Wicken

Region Vest:
Kontor i Bergen: Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg
Regionsjef Paul Olaf Baraas

Region Sørvest:
Kontor i Kristiansand: Kongensgate 24, 4610 Kristiansand
Distriktssjef Agder Julie Rosenlind Falch

Kontor i Stavanger: Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger
Regionsjef Marie Oftedal

Region Sørøst
Kontor på Sem: Broen 6, 3170 Sem
Regionsjef Jørn C. Evensen

Region Øst
Distriktskontoret på Rudshøgda: Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda
Distrikstssjef Leiv Peter Blakstad

Oslo, Akershus, Østfold: Fred Olsensgt. 3, 0152 Oslo
Regionsjef Espen Alvestad

Ressurs og miljø
Skog: Broen 6, 3170 Sem
Fagsjef Bjørn Lauritzen.

Gjenvinning- og avfallshåndtering: Fred Olsensgt. 3, 0152 Oslo
Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie.

Brønn- og spesialboring: Helgerødveien 30, 3228 Sandefjord
Fagsjef Einar Østhassel.

01

MEFs fagavdelinger

MEF representerer anleggsbransjen, men i tillegg har vi landsdekkende fagavdelinger: Skog, Brønn- og spesialboring og Gjenvinning og avfallshåndtering.

MEFs fagavdelinger