Organisasjon

Julie Brodtkorb

Møt Julie

Julie Brodtkorb er vår administrerende direktør.

Roger Ingebrigtsen

Møt Roger

Roger Ingebrigtsen er nestleder i MEF.

Jørgen Kreyberg

Møt Jørgen

Jørgen Kreyberg er fagsjef HR i MEF.

Paul Olaf Baraas

Møt Paul Olaf

Paul Olaf Baraas er spesialrådgiver i MEF.

Stab

Eva Skaar

Møt Eva

Eva Skaar er stabssjef i MEF.

Mona A. Mellstrøm Hole

Møt Mona

Mona A. Mellstrøm Hole er organisasjonskoordinator i MEF.

Heidi Drange

Møt Heidi

Heidi Drange er resepsjonist og regionssekretær for region Midt og Øst.

Kommunikasjon

Fredrik Tronhuus

Møt Fredrik

Fredrik Tronhuus er kommunikasjonssjef i MEF.

Kari Druglimo-Nygaard

Møt Kari

Kari Druglimo-Nygaard er kommunikasjonsrådgiver i MEF.

Andrea Holtekjølen

Møt Andrea

Andrea Holtekjølen er kommunikasjonsrådgiver i MEF.

Runar Daler

Møt Runar

Runar Daler er journalist og redaktør i vårt fagblad Anleggsmaskinen.

Njål Hagen

Møt Njål

Njål Hagen er journalist i vårt fagblad Anleggsmaskinen.

Økonomi

Erik Aarø

Møt Erik

Erik Aarø er økonomisjef i MEF.

Mona Kristin Tomter Hansen

Møt Mona Kristin

Mona Kristin Tomter Hansen er regnskapskonsulent i MEF.

Christin Waldenstrøm

Møt Christin

Christin Waldenstrøm er regnskapskonsulent i MEF.

Monica Telle

Møt Monica

Monica Telle er lønningsansvarlig i MEF.

Erik Helmersen

Møt Erik

Erik Helmersen er regnskapscontroller i MEF.

Raymond Orderud

Møt Raymond

Raymond Orderud er IT-ansvarlig i MEF.

Mathias Klepp Baunø

Møt Mathias

Mathias Klepp Baunø er lærling i IT-drift.

Kompetanse

Tone C. Gulliksen

Møt Tone

Tone C. Gulliksen er leder for avdelingen Kompetanse i MEF.

Terje Eikevold

Møt Terje

Terje Eikevold er seniorrådgiver i MEF.

Finn N. Bangsund

Møt Finn

Finn N. Bangsund er leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

Egil Kvingedal

Møt Egil

Egil Kvingedal er fagsjef for klima og miljø.

Frode M. Andersen

Møt Frode

Frode M. Andersen er leder for HMS/KS og har fagansvar for sprengning i MEF.

Sverre Huse-Fagerlie

Møt Sverre

Sverre Huse-Fagerlie er fagsjef Bærekraft, klima og miljø.

Hilde Karin Flotoft

Møt Hilde Karin

Hilde Karin Flotoft er kompetanseansvarlig på MEF-skolen.

Marianne Nordli

Møt Marianne

Marianne Nordli er kompetanserådgiver innen HMS/KS og sprenging.

Trine Løken Sandeseng

Møt Trine

Trine Løken Sandneseng er rådgiver og jobber på MEF-skolen. Hun er også regionssekretær for region Sørøst og Vest.

Monica Kentsrud

Møt Monica

Monica Kentsrud er rådgiver i MEF.

Juridisk

Thomas Kollerød

Møt Thomas

Thomas Kollerød er leder for juridisk avdeling i MEF.

Silje Lindvig

Møt Silje

Silje Lindvig er advokat i MEF.

Erik Tobias Handeland Selmer

Møt Erik Tobias

Erik Tobias Handeland Selmer er advokat i MEF.

Solveig Nørstrud Wanvik

Møt Solveig

Solveig Nørstrud Wanvik er advokat i MEF.

Mari Rudshaug

Møt Mari

Mari Rudshaug er advokat i MEF.

Jørgen Bunk Olsen

Møt Jørgen

Jørgen Bunk Olsen er advokatfullmektig i MEF.

Håvard Almås

Møt Håvard

Håvard Almås er advokatfullmektig i MEF.