Aleksander Johnsen

Møt Aleksander

Aleksander Johnsen er IT-ansvarlig på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
900 85 634
Christin Waldenstrøm

Møt Christin

Christin Waldenstrøm er regnskapskonsulent på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
926 92 890
Erik Aarø

Møt Erik

Erik Aarø er Regnskapssjef på Servicekontoret i Oslo

phone-icon
408 59 999
Erik Tobias Handeland Selmer

Møt Erik

Erik Tobias Handeland Selmer er advokat i MEF.

phone-icon
41 44 43 70
Erling Erstad

Møt Erling

Erling Erstad er advokat. Han driver eget advokatfirma i tett samarbeid med MEF.

phone-icon
908 20 993
Eva Skaar

Møt Eva

Eva Skaar er Stabssjef på servicekontoret i Oslo

phone-icon
928 82 928
Finn N. Bangsund

Møt Finn

Finn N. Bangsund er jurist og fagsjef for offentlige regelverk.

phone-icon
913 12 229
Heidi Drange

Møt Heidi

Heidi Drange er resepsjonist og regionssekretær for MEF Region Midt. Hun jobber også for MEF-skolen med kurs og arrangement.

phone-icon
477 51 435
Hilde Karin Flotoft

Møt Hilde

Hilde Karin Flotoft er kompetanserådgiver på MEF-skolen.

phone-icon
452 54 630
Håvard Almås

Møt Håvard

Håvard Almås er vår kommunikasjonssjef

phone-icon
976 83 831
Ida Ribler

Møt Ida

Ida Ribler er prosjektleder på MEF-skolen

phone-icon
918 32 198
Jonny Korsnes

Møt Jonny

Jonny Korsnes er hovedansvarlig for vårt KSMEF-system

phone-icon
948 11 736
Julie Brodtkorb

Møt Julie

Julie Brodkorb er vår administrerende direktør.

phone-icon
934 19 216
Jørn Sødeholm

Møt Jørn

Jørn Søderholm er redaktør for vårt fagblad Anleggsmaskinen.

phone-icon
416 55 220
Kari Druglimo-Nygaard

Møt Kari

Kari Druglimo-Nygaard er kommunikasjonsrådgiver på Servicekontoret i Oslo.

phone-icon
416 55 387
Marianne Nordli

Møt Marianne

Marianne Nordli jobber på MEF-skolen.

phone-icon
951 00 901
Marte Tessem

Møt Marte

Marte Tessem er regnskapscontroller på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
984 88 641
Mona A. Mellstrøm Hole

Møt Mona

Mona A. Mellstrøm Hole er organisasjonskoordinator på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
950 36 080
Mona Kristin Tomter Hansen

Møt Mona

Mona Kristin Tomter Hansen er regnskapskonsulent på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
976 83 874
Monica Kentsrud

Møt Monica

Monica Kentsrud er juridisk sekretær i MEF.

phone-icon
995 63 531
Monica Telle

Møt Monica

Monica Telle er lønningsansvarlig på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
481 19 402
Runar Daler

Møt Runar

Runar Daler er journalist i vårt fagblad Anleggsmaskinen.

phone-icon
482 46 412
Silje Lindvig

Møt Silje

Silje Lindvig er advokat i MEF.

phone-icon
936 15 711
Stein Gunnes

Møt Stein

Stein Gunnes er sjeføkonom og stedfordtreder for adm.dir.

phone-icon
909 86 306
Terje Eikevold

Møt Terje

Terje Eikevold er kompetansesjef og leder for MEF-skolen.

phone-icon
975 13 112
Thomas Kollerød

Møt Thomas

Thomas Kollerød er leder for juridisk avdeling.

phone-icon
908 46 814
Tone C. Gulliksen

Møt Tone

Tone C. Gulliksen er advokat i MEF

phone-icon
982 68 930
Tore Andreas Larsen

Møt Tore

Tore A. Larsen er næringspolitisk rådgiver på servicekontoret i Oslo.

phone-icon
984 44 244
Trine Løken Sandeseng

Møt Trine

Trine Løken Sandneseng er regionssekretær for MEF Region Sørøst, Region Vest. Hun jobber også på MEF-skolen.

phone-icon
957 83 311