ArtikkelarkivViser 1 - 20 av totalt 129

Trafikkstasjonene holder fortsatt stengt
8.04.2020

Trafikkstasjonene holder fortsatt stengt

Statens vegvesen melder i dag om at trafikkstasjoner er foreløpig stengt til og med 17. april. Det betyr at du ikke får utført tjenester på trafikkstasjonene deres.

Forlenger unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene
8.04.2020

Forlenger unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene

Det norske korona-unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene for godstrafikk forlenges for nye 30 dager.

Ledig stilling i MEF Region Nord
8.04.2020

Ledig stilling i MEF Region Nord

Vi søker etter ny distriktssjef med ansvar for Nordland, med kontorsted i Bodø. Søknadsfrist 26. april.

Oversikt over de økonomiske krisetiltakene
8.04.2020

Oversikt over de økonomiske krisetiltakene

Det har kommet mange regelendringer og tiltak den siste tiden som følge av koronapandemien. Her finner du en oversikt over de viktigste hittil.

Flertall for kontantstøtte til virksomheter med omsetningstap
7.04.2020

Flertall for kontantstøtte til virksomheter med omsetningstap

Et flertall på Stortinget sluttet seg i dag til regjeringens forslag om en kompensasjonsordning for næringslivet.

Kompensasjonsordning for næringslivet
2.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien får kompensasjon fra staten.

Styrking av norsk anleggsbransje
2.04.2020

Styrking av norsk anleggsbransje

Senterpartiet har fremmet forslag på Stortinget med tiltak for å øke bruken av norske entreprenører i de store infrastrukturprosjektene. MEF har svart på høringen.

Regler rundt koronarelatert sykefravær
1.04.2020

Regler rundt koronarelatert sykefravær

Her er oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Ingen grunn til å vente
1.04.2020

Ingen grunn til å vente

Regionsjef Espen Alvestad har skrevet leserinnlegg i Østlandets Blad i dag om krisepakken.

MEF er fornøyd med krisepakke 3 – venter mer
31.03.2020

MEF er fornøyd med krisepakke 3 – venter mer

Regjeringen og oppsisjonen på Stortinget er enige om en krisepakke 3, med blant annet penger til vedlikehold og tilskudd til opplæring er noe av innholdet. MEF-direktør Julie Brodtkorb er fornøyd – foreløpig. MEF forventer at neste krisepakke skal forebygge omfattende rettslige tvister senere.

Tusen takk
31.03.2020

Tusen takk

På under to døgn har vi fått 800 svar på vår medlemsundersøkelse. Det er veldig bra!

Kort om ny krisepakke
31.03.2020

Kort om ny krisepakke

Stortinget kom i dag til enighet om nye krisetiltak. Her finner du informasjon om de viktigste nyhetene for MEF-bedriftene.

Bråstopp i skogen
30.03.2020

Bråstopp i skogen

Det sier seg selv at skogsentreprenørene ikke tåler langvarige driftsstopp, skriver MEFs Bjørn Lauritzen.

Vi trenger dine innspill- Medlemsundersøkelse
30.03.2020

Vi trenger dine innspill- Medlemsundersøkelse

Din bedrift har mottatt en medlemsundersøkelse fra oss på e-post. Din tilbakemelding er svært viktig for oss!

Forskuttering av dagpenger
30.03.2020

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Nytt fagskolestudium om vann
30.03.2020

Nytt fagskolestudium om vann

Tre bransjer har jobbet frem et nytt fagskolestudium - Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs. Søknadsfrist 15. april!

Ny nasjonal veileder for lokale koronaregler
29.03.2020

Ny nasjonal veileder for lokale koronaregler

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene.

Kompensasjonsordning for å dekke bedriftenes faste kostnader
27.03.2020

Kompensasjonsordning for å dekke bedriftenes faste kostnader

Regjeringen presenterte fredag 27. mars nye krisetiltak for næringslivet.

Unntak fra karanteneplikten
26.03.2020

Unntak fra karanteneplikten

Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med en klargjøring av hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten.

Korona og kontraktsmessige forhold
26.03.2020

Korona og kontraktsmessige forhold

MEFs juridiske avdeling skriver her blant annet om vederlagsjustering og fristforlengelse.