Velkommen til MEFs landsmøte 2020
Publisert:29.09.2020

Velkommen til MEFs landsmøte 2020

Velkommen til MEFs landsmøte på Gardermoen 14. oktober 2020.

Les merles mer
Gi dine innspill til nye læreplaner innen anleggsfag
Publisert:28.09.2020

Gi dine innspill til nye læreplaner innen anleggsfag

Samsvarer læreplanene med bransjens behov? Vi trenger dine synspunkter på innholdet i læreplanene innen anleggsfag. Svarfrist 7. oktober.

Les merles mer
Enighet i forhandlingene
Publisert:26.09.2020

Enighet i forhandlingene

Tre timer på overtid i meklingen på miljøoverenskomsten natt til lørdag, kom MEF og LO til enighet om en anbefalt forhandlingsløsning.

Les merles mer
Meld deg på MEFs Lederprogram
Publisert:23.09.2020

Meld deg på MEFs Lederprogram

MEFs Lederprogram er skreddersydd for deg som har resultat- og personalansvar, og ønsker å øke bedriftens konkurransekraft gjennom å bli en enda bedre leder. Oppstart i januar.

Les merles mer
– Pensjon handler om trygghet
Publisert:23.09.2020

– Pensjon handler om trygghet

Råde Graveservice valgte vår handelsavtalepartner Storebrand som pensjonsleverandør.

Les merles mer
Kjenner du våre medlemsfordeler?
Publisert:22.09.2020

Kjenner du våre medlemsfordeler?

Som medlem i MEF har du mange ulike fordeler. Alt fra gode priser på biler, drivstoff og forsikring, men også 8 timer juridisk bistand pr. år, uten kostnad.

Les merles mer
Endringer i byggherreforskriften
Publisert:22.09.2020

Endringer i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer som trer i kraft 1. januar 2021.

Les merles mer
Endringer i covid-19-forskriften
Publisert:21.09.2020

Endringer i covid-19-forskriften

Endringer i karanteneunntaket for svenske arbeidsreisende kan ha betydning for flere av våre medlemmer.

Les merles mer
Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg
Publisert:20.09.2020

Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I oktober sjekker myndighetene brannsikkerheten på norske avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute.

Les merles mer
Vi endrer innlogging på mef.no
Publisert:17.09.2020

Vi endrer innlogging på mef.no

Alle medlemmer kan logge inn på nettsiden for å laste ned skjema, lese om handelsavtaler mm. I disse dager endrer vi innloggingen.

Les merles mer
Ledig stilling for Norges grønne fagskole
Publisert:17.09.2020

Ledig stilling for Norges grønne fagskole

Norges grønne fagskole – Vea, samarbeider med MEF om å formalisere deler av MEF-skolen til fagskoletilbud. Nå søker de etter fagansvarlig anleggsfag.

Les merles mer
Medaljer for lang og tro tjeneste
Publisert:15.09.2020

Medaljer for lang og tro tjeneste

Visste du at MEF-medlemmer kan hedre sine ansatte med sølv- og gullmedaljer?

Les merles mer
Lønnsoppgjøret har pause til 28. september
Publisert:14.09.2020

Lønnsoppgjøret har pause til 28. september

Det ble for liten tid til å bli enige om alle forhold 8. – 9. september. Forhandlingene fortsetter derfor 28. september.

Les merles mer
Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt
Publisert:10.09.2020

Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt

- Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier.

Les merles mer
Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg
Publisert:9.09.2020

Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

Les merles mer
- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet
Publisert:8.09.2020

- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet

NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE 2020: - Vi ber nå om at planlagte prosjekter blir lyst ut, og at Staten må øke sine investeringer i nødvendige prosjekter. MEF og Norsk Vann skal fortsatt stå sammen i kampen for å sikre norsk infrastruktur.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for august
Publisert:7.09.2020

Oppdatert kostnadsindeks for august

Kostnadene for drift av anleggsmaskiner gikk ned med 1,4 prosent det siste året.

Les merles mer
Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten
Publisert:4.09.2020

Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten

MEF og LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund møttes til forhandlinger på miljøavtalen 2. og 3. september.

Les merles mer
Gratis KSMEF webinar
Publisert:3.09.2020

Gratis KSMEF webinar

Det blir gjennomgått enkelttema i bruk av KSMEF. Webinarene er rettet mot de som administrerer KSMEF i bedrift og prosjekt. Neste webinar er 30. september.

Les merles mer