Stortinget i oslo
Stortinget i oslo

Næringspolitisk arbeid

MEF skal fremme medlemmenes faglige, næringspolitiske, økonomiske og ideelle interesser.

Vi representere bransjene våre overfor myndighetene, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.


Det har vært flere år med kriser i bransjen. Korona og deretter krigen i Ukraina har ført til store problemer også for anleggsbransjen.


Vi gjennomfører to ganger i året en undersøkelse som blant annet tar for seg status for medlemsbedriftene når det gjelder:

  • oppdragsmengde og kapasitet
  • har bedriften ledig kapasitet og mulighet til å påta seg nye oppdrag
  • hvilke forventninger de har til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting.
  • kurstilbudet på MEF-skolen
  • samarbeidsklimaet med offentlige byggherrer
  • klima og miljø

Medlemmenes innspill er viktig for oss – og vårt arbeid overfor politikere og embetsverk. Vi som jobber i MEF trenger den innsikten medlemmene sitter på og som kan fortelle oss hvor skoen trykker, sier direktør administrerende Julie Brodtkorb.