Stortinget i oslo
Stortinget i oslo

Næringspolitisk arbeid

MEF skal fremme medlemmenes faglige, næringspolitiske, økonomiske og ideelle interesser.

Vi representere bransjene våre overfor myndighetene, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.

2018 - et godt MEF-år

Ledningsnett ble fornyet, veiinvesteringene nådde rekordnivåer, og det var høy avvirkning av norske skoger.

Vi kan se tilbake på et år med høy aktivitet i organisasjonen og ute blant medlemsbedriftene.

Mye gjennomslag

Vi oppnådde resultater i viktige næringspolitiske saker for medlemmene.

Blant annet fikk vi gjennomslag for vårt krav om at teknisk fagskole er å anse som en høyere utdanning i den sentrale godkjenningsordningen, og at det er den samlede kunnskapen i bedriftens faglige ledelse som skal legges til grunn.

Vi har også fått opprettet tre nye fagbrev – anleggsrørlegger, veidrift og veivedlikehold og boreriggoperatør.

Les mer i vår årsberetning for 2018.