Mennesker som får rådgivning av advokat
Mennesker som får rådgivning av advokat

Advokatbistand

MEFs juridiske avdeling yter bistand innenfor de fleste rettsområdene som er relevante for medlemsbedriftene, særlig arbeidsgiver- og tariffsaker, entreprise- og kontraktsrett, forsikringssaker og anbudsrett.

Advokatene gir bistand per telefon, e-post og brev, og kan også føre saker for domstolen m.m., alt til medlemsvilkår.

– Hver medlemsbedrift har krav på åtte timers juridisk bistand per år som inngår i medlemskontingenten, forteller Thomas Kollerød, leder for juridisk avdeling i MEF. (Dette gjelder ikke dersom det er tvist mellom to medlemmer eller i pågående anbudssaker der flere medlemmer er involvert).

God kjennskap til bransjen

En av styrkene til MEFs juridiske avdeling er at de har god kjennskap til bransjen. De kan enklere sette seg inn i en entreprenørs situasjon.

En av de som har erfart dette, er Herbjørn Nilssen i Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS:

Det er stadig vekk juridiske utfordringer med byggherrer og andre, og da er det godt å ha en organisasjon i ryggen. I MEF sitter det dyktige advokater som har lang og god erfaring og spisskompetanse på bransjen.

Se presentasjon av vår juridiske avdeling i Anleggsmaskinen.

Ta kontakt med vår juridiske avdeling

1 - 8

Thomas Kollerød

Møt Thomas

Thomas Kollerød er leder for juridisk avdeling i MEF.

Silje Lindvig

Møt Silje

Silje Lindvig er advokat i MEF.

Solveig Nørstrud Wanvik

Møt Solveig

Solveig Nørstrud Wanvik er advokat i MEF (permisjon til mars 2024).