Bilde av en gravemaskin i terreng
Bilde av en gravemaskin i terreng

Advokatbistand

MEFs juridiske avdeling yter bistand innenfor de fleste rettsområdene som er relevante for medlemsbedriftene, særlig arbeidsgiver- og tariffsaker, entreprise- og kontraktsrett, forsikringssaker og anbudsrett.

Advokatene gir bistand per telefon, e-post og brev, og kan også føre saker for domstolen m.m., alt til medlemsvilkår.

– Hver medlemsbedrift har krav på åtte timers juridisk bistand per år som inngår i medlemskontingenten, forteller Thomas Kollerød, leder for juridisk avdeling i MEF.

(Dette gjelder ikke dersom det er tvist mellom to medlemmer eller i pågående anbudssaker der flere medlemmer er involvert).

Ta kontakt med vår juridiske avdeling

1 - 7

Thomas Kollerød

Thomas Kollerød

Leder for juridisk avdeling

Spesialfelt: Entrepriserett, kontrakt- og erstatningsrett, arbeidsrett og tariff og offentlige anskaffelser

Silje Lindvig

Silje Lindvig

Advokat

Spesialfelt: Entrepriserett, kontrakt- og erstatningsrett og arbeidsrett og tariff

Erik Tobias Handeland Selmer

Erik Tobias Handeland Selmer

Advokat

Spesialfelt: Entrepriserett, kontrakt- og erstatningsrett og sertifisert mekler