Mennesker som studerer
Mennesker som studerer

MEF-skolen

Vi tilbyr et stort utvalg av kurs- og skoler tilpasset bedrifters behov. Alle forelesere har erfaring fra våre bransjer.

På MEFs egne kurs får medlemsbedrifter gode rabatter, i tillegg er det ekstra rabatter for de med tariffavtale.

Kurs- og skoleoversikt

MEF-skolen ønsker å tilrettelegge undervisningen så den passer for alle.

Ta kontakt med oss i forkant av kurs eller skole, så finner vi en løsning på dine utfordringer.

  • Lese- og/eller skrivevansker
  • Matallergi
  • Bevegelseshemming
  • Andre spesielle behov

Vi bruker Moodle som læringsplattform.

Samarbeidspartnere

MEF-skolen har «samarbeidsavtaler» med noen aktører innen enkelte fagområder. Dette er med på å øke omfanget av de tilbud som vi kan tilby våre medlemsbedrifter.


Våre forelesere

Våre forelesere gir deg oppdatert kunnskap og inspirerer deg til nye faglige utfordringer. MEF-skolen samarbeider derfor med de fremste fagmiljøene, og våre forelesere representerer medlemsbedrifter, offentlig sektor, konsulentfirma, videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter.

Har du lyst til å forelese for MEF-skolen?
Det er viktig for oss å finne dyktige forelesere som har god kunnskap om bransjen. Har du spesialkompetanse innen ett eller flere fagfelt og ønsker å formidle din kunnskap til andre?

Ta kontakt med oss på e-post: mef-skolen@mef.no

Kontakt oss på MEF-skolen

1 - 5

Tone C. Gulliksen

Møt Tone

Tone C. Gulliksen er leder for avdelingen Kompetanse i MEF.

Hilde Karin Flotoft

Møt Hilde Karin

Hilde Karin Flotoft er kompetanseansvarlig på MEF-skolen.

Marianne Nordli

Møt Marianne

Marianne Nordli er kompetanserådgiver innen HMS/KS og sprenging.