Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 11-06-2020

Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen

Opprop fra MEF medlemmer i alle størrelser: «Vi ber ikke om støtte. Vi ber om å få starte på allerede planlagte prosjekter»

Kronikken er først publisert i Finansavisen 10.06.20.

Av Marianne Bergmann Røren Administrerende direktør MESTA, Albert Kristian Hære Konsernsjef Hæhre & Isachsen Gruppen, Svend Ingvar Hoel Larsen Daglig leder Larssen Maskin & Transport as, Harald Kvame leder H. Kvame AS og 2200 bedrifter til i anleggsbransjen.

Det kan sies mye om finansdepartementet, mest positivt. Departementet kjennetegnes av saklighet, faglighet, og for å ville passe på pengene våre. Derfor var det svært overraskende når samme departement la til grunn for siste tiltakspakke en undersøkelse der Oslo Economics og Atkins Norge har intervjuet 19 respondenter. Ingen av intervjuobjektene representerer de bedriftene regjeringen ellers sier landet er avhengig av; små og mellomstore bedrifter.

Vi representerer bredden av norsk anleggsbransje. Noen av oss er større aktører, andre av oss er mellomstore bedrifter, og atter andre av oss underentreprenører med enkeltmannsforetak. Til felles har vi at vi er norsk anleggsbransje og medlemmer av MEF. Vi har også til felles at ingen av oss ble spurt av Oslo Economics og Atkins Norge da de undersøkte hvordan det står til i anleggsbransjen etter korona.

Koronapandemien har snudd verden på hodet. Nær sagt ingenting er som før, heller ikke hos oss i anleggsbransjen. Vi snakker her om en bransje som sysselsetter om lag 81.000 personer (ifølge Statistisk sentralbyrå).

Det enorme vedlikeholdsetterslepet på norske veier har vært et sentralt tema i flere tiår. Selv om det har blitt gjort mer de senere årene, snakker vi fortsatt om et etterslep på anslagsvis flere hundre milliarder kroner.

Listen over planlagte vedlikeholdstiltak innenfor norsk samferdselssektor er lang, og langt større enn summen av penger som bevilges til denne typen tiltak hvert år. Vi snakker om tunnelsikring, rassikring, rekkverk, broer, asfaltarbeid, vedlikehold av rasteplasser, bane, vann og avløp. Det å sette nødvendig vedlikehold på vent, kan også i ytterste konsekvens føre til flere dødsfall som følge av reduserte trafikksikringstiltak.

Det er bra at regjeringen i krisetider gjennomfører strakstiltak for å bistå de som står helt eller delvis uten inntekt. Samtidig må vi tørre å se situasjonen i et enda større perspektiv. De samfunnsøkonomiske konsekvensene kan bli katastrofale dersom det i krisetider ikke også stimuleres til økt produksjon og løpende arbeid, der hvor dette er mulig.

Det vi trenger er tildeling av konkrete prosjekter. Gravemaskinene står klare og folkene som skal bruke dem klør i fingrene etter å sette i gang. Prosjekter som etter planen først skal påbegynnes i eksempelvis 2021 eller 2022, kan iverksettes nå. Vi ber ikke om støtte. Vi ber om å få starte på allerede planlagte prosjekter.

Anleggsbransjen, som ellers benyttes som eksempler på lønnsomme distriktsarbeidsplasser eid av lokale nordmenn som skatter til Norge, utelates i undersøkelsen regjeringen har basert sin siste tiltakspakke på. Når analysen av situasjonen er feil, blir resultatet feil. Vi forventer at Stortinget ved behandlingen av tiltakspakken retter dette opp.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer