Ny medlemsrekord
Publisert:25.06.2020

Ny medlemsrekord

MEF har for første gang passert 2 200 medlemsbedrifter. Takk for tilliten!

Les merles mer
Aukar omsetningskravet for biodrivstoff
Publisert:23.06.2020

Aukar omsetningskravet for biodrivstoff

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk og delkravet til avansert biodrivstoff.

Les merles mer
Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass
Publisert:15.06.2020

Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass

Vi ønsker Fredrik Tronhuus velkommen som ny kommunikasjonssjef i MEF.

Les merles mer
Kontraktstørrelser er politikk
Publisert:15.06.2020

Kontraktstørrelser er politikk

Er oppdeling av store samferdselsprosjekter et politisk spørsmål? Ja, mener MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre
Publisert:11.06.2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

Les merles mer
Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen
Publisert:11.06.2020

Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen

Opprop fra MEF medlemmer i alle størrelser: «Vi ber ikke om støtte. Vi ber om å få starte på allerede planlagte prosjekter»

Les merles mer
Gratis e-kurs om bruk av VegLCA
Publisert:9.06.2020

Gratis e-kurs om bruk av VegLCA

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å beregne klimagassutslipp.

Les merles mer
Feil på feil
Publisert:4.06.2020

Feil på feil

Fakta er hverken er på Aftenposten eller regjeringens side når det gjelder situasjonen i anleggsbransjen, skriver MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Høringssvar fra MEF
Publisert:3.06.2020

Høringssvar fra MEF

Forslag til nye krav til overvannshåndtering.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Nordland
Publisert:3.06.2020

Ny distriktssjef i Nordland

Vi ønsker Gøran Kimsaas velkommen i MEF som ny distriktssjef i Nordland.

Les merles mer
Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok
Publisert:29.05.2020

Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok

Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen er virkelighetsfjern.

Les merles mer
Veileder for digital prosjektering og planlegging
Publisert:27.05.2020

Veileder for digital prosjektering og planlegging

MEF har sammen med EBA og RIF vært med å utarbeide en veileder for bruk av MMI i samferdselsprosjekter (BIM).

Les merles mer
Ei forseinka krise?
Publisert:26.05.2020

Ei forseinka krise?

Innlegg skrevet av regionsjef Paul Olaf Baraas. Dei negative effektane av koronapandemien vil treffe dei ulike delane av norsk næringsliv ulikt. I anleggsbransjen kan hausten bli tung dersom ikkje oppdragsmengda tek seg opp.

Les merles mer
MEF i høring
Publisert:26.05.2020

MEF i høring

Tirsdag 19. mai ga vi innspill til stortingspolitikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Les merles mer
Spørsmål og svar om ferieregler
Publisert:22.05.2020

Spørsmål og svar om ferieregler

Oppdatert informasjon om ferieregler fra Regjeringen.

Les merles mer
Revidert nasjonalbudsjett 2020
Publisert:12.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Her finner du viktigste MEF-nyhetene fra revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt i dag.

Les merles mer
En forspilt mulighet
Publisert:12.05.2020

En forspilt mulighet

Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett, mener Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Les merles mer
Høring om Klimakur 2030
Publisert:7.05.2020

Høring om Klimakur 2030

MEF-bedriftene skal bidra til å nå Norges klimamålsettinger. Da er vi er avhengig av et godt samarbeid med det offentlige, oppdragsgivere og virkemiddelapparatet.

Les merles mer
Viktig utredning for norsk anleggsbransje
Publisert:7.05.2020

Viktig utredning for norsk anleggsbransje

En ny utredning har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta.

Les merles mer
50 millioner kroner til skognæringen
Publisert:5.05.2020

50 millioner kroner til skognæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad dro i dag til skogs med en lekkasje fra Revidert nasjonalbudsjett. Den besto i 50 millioner såkalt friske midler som skal hjelpe skogsentreprenørene til å holde hjula i gang.

Les merles mer