Oppdaterte timesatser
Publisert:26.10.2020

Oppdaterte timesatser

Her kan dere finne nye timesatser etter tariffoppgjøret nå i høst.

Les merles mer
Innspill mot nedleggelse av skogbrukslinje
Publisert:26.10.2020

Innspill mot nedleggelse av skogbrukslinje

Nordland fylkeskommune vil igjen foreslå å legge ned skogbrukslinja ved Mosjøen vgs. MEF Skog er svært uenige i dette forslaget.

Les merles mer
Høstens høringer på Stortinget
Publisert:22.10.2020

Høstens høringer på Stortinget

MEF har deltatt på digitale høringer for å fremme bransjens behov. Usikkerhet i økonomien og covid-19 gjør at MEF må i år må være ekstra tydelige.

Les merles mer
Kom i gang med ISO-sertifisering av bedrift
Publisert:22.10.2020

Kom i gang med ISO-sertifisering av bedrift

MEF ønsker å legge til rette for at medlemmene som ønsker å bli ISO-sertifiserte får en så enkel vei mot målet som mulig.

Les merles mer
Fortsatt behov for støtte i skogen
Publisert:15.10.2020

Fortsatt behov for støtte i skogen

MEF, Skogeierforbundet og NORSKOG vil forlenge ordningen med «tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket».

Les merles mer
Nytt hovedstyre i MEF - 2020
Publisert:14.10.2020

Nytt hovedstyre i MEF - 2020

På dagens Landsmøte på Gardermoen ble det valgt nytt hovedstyre. Vi gratulerer og ser fram til samarbeidet de neste to årene.

Les merles mer
Ny varebil fra Toyota- PROACE Electric
Publisert:5.10.2020

Ny varebil fra Toyota- PROACE Electric

Toyota introduserer PROACE Electric. Klasseledende på rekkevidde - best på lading.

Les merles mer
Enighet om anleggsoverenskomsten
Publisert:29.09.2020

Enighet om anleggsoverenskomsten

Etter pause i forhandlingene siden 9. september ble det innledet nye forhandlinger 28. september mellom MEF og Norsk arbeidsmandsforbund. Partene ble enige om en forhandlingsløsning.

Les merles mer
Gi dine innspill til nye læreplaner innen anleggsfag
Publisert:28.09.2020

Gi dine innspill til nye læreplaner innen anleggsfag

Samsvarer læreplanene med bransjens behov? Vi trenger dine synspunkter på innholdet i læreplanene innen anleggsfag. Svarfrist 7. oktober.

Les merles mer
Enighet i forhandlingene
Publisert:26.09.2020

Enighet i forhandlingene

Tre timer på overtid i meklingen på miljøoverenskomsten natt til lørdag, kom MEF og LO til enighet om en anbefalt forhandlingsløsning.

Les merles mer
– Pensjon handler om trygghet
Publisert:23.09.2020

– Pensjon handler om trygghet

Råde Graveservice valgte vår handelsavtalepartner Storebrand som pensjonsleverandør.

Les merles mer
Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg
Publisert:20.09.2020

Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I oktober sjekker myndighetene brannsikkerheten på norske avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute.

Les merles mer
Medaljer for lang og tro tjeneste
Publisert:15.09.2020

Medaljer for lang og tro tjeneste

Visste du at MEF-medlemmer kan hedre sine ansatte med sølv- og gullmedaljer?

Les merles mer
Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt
Publisert:10.09.2020

Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt

- Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier.

Les merles mer
Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg
Publisert:9.09.2020

Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

Les merles mer
- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet
Publisert:8.09.2020

- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet

NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE 2020: - Vi ber nå om at planlagte prosjekter blir lyst ut, og at Staten må øke sine investeringer i nødvendige prosjekter. MEF og Norsk Vann skal fortsatt stå sammen i kampen for å sikre norsk infrastruktur.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Agder
Publisert:21.08.2020

Ny distriktssjef i Agder

Vi ønsker Julie Rosenlind Falch velkommen i MEF som ny distriktssjef i Agder.

Les merles mer
Konsekvensene av graveskader- analyse
Publisert:20.08.2020

Konsekvensene av graveskader- analyse

Vista Analyse AS har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til graveskader.

Les merles mer
Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften
Publisert:6.08.2020

Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementets forslag til endringer vil i liten grad avhjelpe entreprenørenes likviditetsutfordringer, mener MEF og NAF.

Les merles mer
Seks forslag for mindre massetransport
Publisert:8.07.2020

Seks forslag for mindre massetransport

Mangelen på mottak for overskuddsmasser er en stor utfordring i anleggsbransjen. Løsningen presenteres i vedlagt rapport.

Les merles mer