Tilbake til alle artiklerAlle artikler
(Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen)
Publisert: 2-12-2020

– Takker Siv, men trenger mer!

Regjeringen og Fremskrittspartiet har kommet til enighet om statsbudsjett 2021. Dette betyr 500 mill. kr. Mer til vedlikehold.

I tillegg en lang rekke enkeltprosjekter i samferdselssektoren og mer til rassikring. Dette gir sårt tiltrengte jobber til en presset anleggsbransje.

- Siv Jensen har gjort en ærlig innsats for å sikre mer jobb for entreprenørene. FrP har gjort et dårlig veibudsjett bedre. Dette kan redde mange distriktsarbeidsplasser for norske arbeidsfolk. Sier Julie Brodtkorb, Adm.dir. I Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

For første gang under Solberg-regjeringen foreslo regjeringen å kutte i vei-budsjettene. Samtidig er Norge i en pandemi som er ødeleggende for entreprenørene. MEF etterlyser fortsatt at 1,5 mrd.kr-kuttet i riksveiinvesteringer blir reversert. Det er oppskriften på å sende folk i anleggsbransjen på Nav, istedenfor å bygge vei. Det MEF var ekstremt tydelige på ved alle korsveier er at nå trenger bransjen ansvarlige politikere som tenker på norske arbeidsfolk.

- Alle offentlige byggherrer, inkludert kommuner og fylker, må kjenne sin besøkelsestid gjennom vinteren: Arbeidsplasser i absolutt alle valgdistrikt er avhengig av at gryteklare prosjekt lyses ut i markedet. Det er økende ledig kapasitet og mange ordrebøker som er tomme. Jeg forventer at regjeringen har en tiltaksliste dersom veksten i norsk økonomi trenger enda mer hjelp – Vi etterlyser reversering av kuttet i riksveiinvesteringer og mer vedlikehold av infrastruktur må stå øverst på listen, sier Brodtkorb.

Arbeidsledigheten er på et høyt nivå til Norge å være, hele 5,2 pst. Investeringer i privat sektor faller.

Når vi i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) spør våre medlemmer om hvordan de ser på markedssituasjonen 6 mnd. Frem i tid svare de for første gang at det ser negativt ut. Forventningsindeksen til markedssituasjonen for anleggsbransjen står i minus nå:

Relaterte nyheter

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer