Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Gjerdrum 2020. Foto Jaran Wasrud, NVE
Publisert: 25-04-2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Regjeringen fremmer forslag om en ny paragraf i plan- og bygningsloven som skal forebygge ulykker fra flom og skred, dette ved å innfører en plikt til å melde inn grunnundersøkelser eller naturfareutredning til et offentlig register.

I dag er ikke slike rapporter og utredninger så tilgjengelige.
Alle rapporter skal gjøres åpent tilgjengelig hos NVE og NGU.

- Vi er svært positive til forslaget om å innføre plikt til innrapportering til et offentlig register, hvor rapportene kan innhentes vederlagsfritt. Forslaget vil gi et vesentlig bidrag i kartleggingen av grunnforholdene ved planleggingen av bygge- og anleggsprosjekter, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

Forslaget behandles i Stortinget i juni, og MEF har skrevet høringssvar.

Les pressemeldingen fra Regjeringen her.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer