Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 26-10-2020

Innspill mot nedleggelse av skogbrukslinje

Nordland fylkeskommune vil igjen foreslå å legge ned skogbrukslinja ved Mosjøen vgs. MEF Skog er svært uenige i dette forslaget.

MEF Skog mobilisert i fjor høst og fikk avverget nedleggelse, men nå tar altså fylkeskommunen omkamp.

- Det er svært uheldig at fylkeskommunen nok en gang skaper usikkerhet for elever og lærere ved skolen. Miljøet er ikke stort men svært viktig for skogbruket i regionen og flere lokale sagbruk og treforedlingsbedrifter er helt avhengige av at det avvirkes virke i nærheten av industrien. Vi reagerer også på at man legger lærlingesituasjonen i et globalt kriseår til grunn for nedleggelsen, sier fagsjef Bjørn Lauritzen.

Les hele brevet nederst i saken.

pdfBrev vedrørende forslag om nedleggelse av skogbruk vg2 Mosjøen vgs

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer