Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. (Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen).
Publisert: 9-11-2020

Arbeidsvarslingssøknaden blir digital

Den 18. november kommer Statens vegvesen med ny nettbasert løsning for arbeidsvarslingssøknader.

Det digitale skjemaet skal gi mer korrekt informasjon og smidigere saksbehandling.

Det nye digitale skjemaet for arbeidsvarslingssøknad finner du på Din side på vegvesen.no fra midten av november. Søkeren logger seg inn med elektronisk ID, og fyller inn nødvendig informasjon. Denne blir supplert med data fra NVDB, og søknaden blir automatisk registrert i Vegvesenet sitt saksbehandlingssystem.

Skaff Altinn-godkjenning på forhånd.

For å sende inn søknad om arbeidsvarsling i digitalt skjema må søkeren ha fått tildelt tilgang til tjenesta i Altinn fra selskapet han eller hun er ansatt i.

Tjenesten ligger per i dag skjult på Altinn og Din side, og er bare synlig for de som er inviterte til pilotering. Ved lansering blir tjenesten åpen for alle.

Du finner informasjon om roller og rettigheter på vegvesen.no.

Les hele saken på Vegvesen.no