Korona og kontraktsmessige forhold
Publisert:26.03.2020

Korona og kontraktsmessige forhold

MEFs juridiske avdeling skriver her blant annet om vederlagsjustering og fristforlengelse.

Les merles mer
Permittering i forbindelse med Covid19-viruset - Hvordan går man frem?
Publisert:25.03.2020

Permittering i forbindelse med Covid19-viruset - Hvordan går man frem?

Særlig om permitteringer knyttet til Covid19 viruset, skrevet av MEF-advokat Thomas Kollerød.

Les merles mer
Når alt snus opp ned
Publisert:25.03.2020

Når alt snus opp ned

Er det én ting jeg har lært så er det at MEFerne er de siste som gir seg. Vi skal stå løpet ut, skriver Julie Brodtkorb i dette innlegget.

Les merles mer
Innspill til krisepakke
Publisert:24.03.2020

Innspill til krisepakke

En samlet bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har foreslått en rekke tiltak overfor politiske myndigheter.

Les merles mer
Kloke pakker i krisetider
Publisert:24.03.2020

Kloke pakker i krisetider

Kronikk av Julie Brodtkorb- Administrerende direktør MEF og Elisabeth Holvik- Sjeføkonom Sparebank1 Gruppen.

Les merles mer
Arbeidstidsordninger og endringer av disse på anlegg i forbindelse med Covid-19
Publisert:24.03.2020

Arbeidstidsordninger og endringer av disse på anlegg i forbindelse med Covid-19

Her kan du lese viktig informasjon fra Norsk Arbeidsmandsforbund om endring av arbeidstidsordninger.

Les merles mer
Linx sjåførformidling
Publisert:23.03.2020

Linx sjåførformidling

Cognia Technology har lansert «Linx sjåførformidling» som på en rask og effektiv måte tilgjengeliggjør ledige sjåfører og maskinoperatører for bedrifter som har akutte behov for å levere varer og tjenester

Les merles mer
Anleggsbransjen står på kvar dag!
Publisert:20.03.2020

Anleggsbransjen står på kvar dag!

Her kan du lese et innlegg skrevet av vår regionsjef Paul Olaf Baraas.

Les merles mer
Informasjon om forlenget førerett
Publisert:20.03.2020

Informasjon om forlenget førerett

Statens vegvesen gir i ny forskrift en midlertidig forlengelse av utløpt førerett,utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, fordi det i forbindelse med Korona-utbruddet generelt er vanskelig å skaffe seg helseattester og få gjennomført etterutdanning.

Les merles mer
Vegvesenet øker takten
Publisert:19.03.2020

Vegvesenet øker takten

Statens vegvesen øker nå takten med å få nye prosjekter ut i et korona-rammet markedet. I tillegg skal den høye aktiviteten holdes i gang gjennom koronapandemien.

Les merles mer
All transport er unntatt fra kjøre- og hviletid
Publisert:18.03.2020

All transport er unntatt fra kjøre- og hviletid

Unntaket fra regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport, skriver Statens vegvesen i dag.

Les merles mer
Koronavirusets påvirkning på gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter
Publisert:18.03.2020

Koronavirusets påvirkning på gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter

Her kan du lese en juridisk artikkel om force majeure og andre problemstillinger relatert til anleggsbransjen.

Les merles mer
Råd fra MEF avd GA
Publisert:17.03.2020

Råd fra MEF avd GA

Koronaråd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning.

Les merles mer
Informasjon fra Statens vegvesen
Publisert:16.03.2020

Informasjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen sin vurdering er at mannskap i driftskontrakter er samfunnskritisk for å sikre transportsystemets funksjon og kapabilitet.

Les merles mer
Enighet om krisepakke
Publisert:16.03.2020

Enighet om krisepakke

Et bredt flertall på Stortinget presenterte mandag et forlik som skal hjelpe befolkningen og næringslivet gjennom koronakrisen.

Les merles mer
Nye arbeidstidsregler for lærlinger under 18 år
Publisert:13.03.2020

Nye arbeidstidsregler for lærlinger under 18 år

Endringene kommer som resultat av godt samarbeid og felles påtrykk fra Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF.

Les merles mer
Gode tiltak, men det må komme mer
Publisert:13.03.2020

Gode tiltak, men det må komme mer

Regjeringen presenterte fredag nye økonomiske tiltak. Blant annet vil antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering bli redusert og skattereglene endres. MEF etterlyser mer.

Les merles mer
Økonomisk tiltakspakke fra regjeringen
Publisert:13.03.2020

Økonomisk tiltakspakke fra regjeringen

Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering blir redusert og skattereglene endres.

Les merles mer
Godt møte med vegdirektøren
Publisert:11.03.2020

Godt møte med vegdirektøren

MEF møtte tirsdag 10. mars Statens vegvesen for å diskutere en rekke viktige saker for bransjen.

Les merles mer
Nytt fagskolestudium
Publisert:10.03.2020

Nytt fagskolestudium

Tre bransjer har jobbet frem et nytt fagskolestudium - Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs.

Les merles mer