Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 11-11-2019

Lindorff er vår nye innfordringspartner

MEF har nå inngått en avtale med Lindorff om inndrivelse av utestående fordringer. MEF vil overlate håndteringen til Lindorff AS når faktura har forfalt.

Lindorff AS vil starte med å sende ut ordinær purring. Purringen vil vise tydelig at kravet gjelder faktura fra MEF. Etter forfall av purringen vil Lindorff sende ut inkassovarsel. Dersom det ikke er mottatt betaling eller skriftlig reklamasjon innen 14 dager fra inkassovarselet er datert, vil fordringen kunne bli sendt videre til inkasso, og ytterligere omkostninger kan påløpe.

I overgangen til ny innfordrer vil de krav som vi allerede har purret på, bli sendt Lindorff som vil sende ut inkassovarsel på kravene. Dette til orientering.

Lindorff tilbyr høy grad av tilgjengelighet og servicenivå, og vil jobbe for å finne raske og gode løsninger ved henvendelser.

Forfalte poster som er sendt til vår tidligere innfordringspartner Argus Kreditt vil bli fulgt opp videre derfra inntil de er gjort opp.