Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Styreleder Arnstein Repstad og direktør Julie Brodtkorb på Arendalsuka.
Publisert: 20-08-2019

Nødvendig vedlikeholdsløft

Kommuner- og fylkeskommuner må prioritere vedlikehold av eksisterende infrastruktur, svarer flertallet av medlemmene i MEF.

Dette kommer frem i en ny medlemsundersøkelse som MEF presenterte under Arendalsuka.

– Entreprenørene opplever tilstanden på veier og ledningsnett på nært hold hver arbeidsdag. Det er derfor et sterkt signal de kommer med i denne undersøkelsen og de fortjener å bli lyttet til, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Tilbakemeldingen fra medlemmene overrasker ikke. Vedlikeholdsetterslepet på den offentlige infrastrukturen begynner etter hvert å bli godt kjent. I tillegg har Askøy-tragedien og raset i Jølster vist at samfunnet vårt er sårbart når infrastrukturen av ulike grunner svikter.

– Slike hendelser gjør noe med trygghetsfølelsen vår. Min klare oppfordring til kommune- og fylkespolitikere er at vedlikeholdsarbeid må prioriteres hvert år, selv om dette kanskje ikke gir de største medieoppslagene, sier Brodtkorb.

Stor optimisme

Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i juni og juli bekrefter også at det er gode tider i anleggsbransjen. MEF-bedriftenes forventninger til lønnsomhet, omsetning og sysselsetting har vært økende siden 2014, og markedsprognosene tilsier fortsatt vekst i oppdragsmengden.

– Forventningsindeksen vår taler et tydelig språk. Så mange som én av fire medlemsbedrifter mener de må ansette flere folk. Kompetente arbeidstakere er gull verdt for våre bedrifter og det viser at anleggssektoren har plass til flere, sier Brodtkorb.

God oppdragsmengde

93 prosent av svarbedriftene oppgir at oppdragsmengden før sommeren enten var god eller svært god. Det er noen regionale forskjeller, men i hovedsak har bedriftene meldt tilbake om god tilgang på oppdrag. Når det gjelder oppdragsmengde de kommende seks månedene er forventningene også høye, men her er medlemsbedriftene litt mer usikre.

– Dette er ikke unormalt og viser at bedriftene har en sunn innstilling til at forholdene kan endre seg. Ettersom det nå er en pågående diskusjon om hvordan en del bymiljøpakker skal gjennomføres og finansieres er det ikke overraskende at forventningene til fremtidig oppdragsmengde er lavere enn hva tilfellet var i fjor, avslutter Brodtkorb.

pdfMEF-notat Fakta og Analyse nr 2 2019

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer