Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Styreleder Arnstein Repstad og direktør Julie Brodtkorb på Arendalsuka.
Publisert: 20-08-2019

Nødvendig vedlikeholdsløft

Kommuner- og fylkeskommuner må prioritere vedlikehold av eksisterende infrastruktur, svarer flertallet av medlemmene i MEF.

Dette kommer frem i en ny medlemsundersøkelse som MEF presenterte under Arendalsuka.

– Entreprenørene opplever tilstanden på veier og ledningsnett på nært hold hver arbeidsdag. Det er derfor et sterkt signal de kommer med i denne undersøkelsen og de fortjener å bli lyttet til, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Tilbakemeldingen fra medlemmene overrasker ikke. Vedlikeholdsetterslepet på den offentlige infrastrukturen begynner etter hvert å bli godt kjent. I tillegg har Askøy-tragedien og raset i Jølster vist at samfunnet vårt er sårbart når infrastrukturen av ulike grunner svikter.

– Slike hendelser gjør noe med trygghetsfølelsen vår. Min klare oppfordring til kommune- og fylkespolitikere er at vedlikeholdsarbeid må prioriteres hvert år, selv om dette kanskje ikke gir de største medieoppslagene, sier Brodtkorb.

Stor optimisme

Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i juni og juli bekrefter også at det er gode tider i anleggsbransjen. MEF-bedriftenes forventninger til lønnsomhet, omsetning og sysselsetting har vært økende siden 2014, og markedsprognosene tilsier fortsatt vekst i oppdragsmengden.

– Forventningsindeksen vår taler et tydelig språk. Så mange som én av fire medlemsbedrifter mener de må ansette flere folk. Kompetente arbeidstakere er gull verdt for våre bedrifter og det viser at anleggssektoren har plass til flere, sier Brodtkorb.

God oppdragsmengde

93 prosent av svarbedriftene oppgir at oppdragsmengden før sommeren enten var god eller svært god. Det er noen regionale forskjeller, men i hovedsak har bedriftene meldt tilbake om god tilgang på oppdrag. Når det gjelder oppdragsmengde de kommende seks månedene er forventningene også høye, men her er medlemsbedriftene litt mer usikre.

– Dette er ikke unormalt og viser at bedriftene har en sunn innstilling til at forholdene kan endre seg. Ettersom det nå er en pågående diskusjon om hvordan en del bymiljøpakker skal gjennomføres og finansieres er det ikke overraskende at forventningene til fremtidig oppdragsmengde er lavere enn hva tilfellet var i fjor, avslutter Brodtkorb.

pdfMEF-notat Fakta og Analyse nr 2 2019