Vil forhindre unødvendige konkurser
Publisert:16.04.2020

Vil forhindre unødvendige konkurser

Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Les merles mer
Enige og tro til Dovre faller?
Publisert:15.04.2020

Enige og tro til Dovre faller?

Julie Brodtkorb har skrevet innlegg i Finansavisen om alle de ulike reglene som våre entreprenører må forholde seg til rundt om i landet.

Les merles mer
Kontantstøtte ved omsetningstap
Publisert:14.04.2020

Kontantstøtte ved omsetningstap

Her er informasjon til bedrifter som vurderer å søke om å få kompensert for faste utgifter knyttet til koronasituasjonen.

Les merles mer
600 millioner til vei
Publisert:14.04.2020

600 millioner til vei

Her finner du en oversikt over hvordan Statens vegvesen vil fordele ekstrabevilgningen til vei.

Les merles mer
Oversikt over de økonomiske krisetiltakene
Publisert:8.04.2020

Oversikt over de økonomiske krisetiltakene

Det har kommet mange regelendringer og tiltak den siste tiden som følge av koronapandemien. Her finner du en oversikt over de viktigste hittil.

Les merles mer
Forlenger unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene
Publisert:8.04.2020

Forlenger unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene

Det norske korona-unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene for godstrafikk forlenges for nye 30 dager.

Les merles mer
Flertall for kontantstøtte til virksomheter med omsetningstap
Publisert:7.04.2020

Flertall for kontantstøtte til virksomheter med omsetningstap

Et flertall på Stortinget sluttet seg i dag til regjeringens forslag om en kompensasjonsordning for næringslivet.

Les merles mer
Styrking av norsk anleggsbransje
Publisert:2.04.2020

Styrking av norsk anleggsbransje

Senterpartiet har fremmet forslag på Stortinget med tiltak for å øke bruken av norske entreprenører i de store infrastrukturprosjektene. MEF har svart på høringen.

Les merles mer
Kompensasjonsordning for næringslivet
Publisert:2.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien får kompensasjon fra staten.

Les merles mer
Ingen grunn til å vente
Publisert:1.04.2020

Ingen grunn til å vente

Regionsjef Espen Alvestad har skrevet leserinnlegg i Østlandets Blad i dag om krisepakken.

Les merles mer
MEF er fornøyd med krisepakke 3 – venter mer
Publisert:31.03.2020

MEF er fornøyd med krisepakke 3 – venter mer

Regjeringen og oppsisjonen på Stortinget er enige om en krisepakke 3, med blant annet penger til vedlikehold og tilskudd til opplæring er noe av innholdet. MEF-direktør Julie Brodtkorb er fornøyd – foreløpig. MEF forventer at neste krisepakke skal forebygge omfattende rettslige tvister senere.

Les merles mer
Tusen takk
Publisert:31.03.2020

Tusen takk

På under to døgn har vi fått 800 svar på vår medlemsundersøkelse. Det er veldig bra!

Les merles mer
Kort om ny krisepakke
Publisert:31.03.2020

Kort om ny krisepakke

Stortinget kom i dag til enighet om nye krisetiltak. Her finner du informasjon om de viktigste nyhetene for MEF-bedriftene.

Les merles mer
Forskuttering av dagpenger
Publisert:30.03.2020

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Les merles mer
Bråstopp i skogen
Publisert:30.03.2020

Bråstopp i skogen

Det sier seg selv at skogsentreprenørene ikke tåler langvarige driftsstopp, skriver MEFs Bjørn Lauritzen.

Les merles mer
Kompensasjonsordning for å dekke bedriftenes faste kostnader
Publisert:27.03.2020

Kompensasjonsordning for å dekke bedriftenes faste kostnader

Regjeringen presenterte fredag 27. mars nye krisetiltak for næringslivet.

Les merles mer
Skatte- og avgiftsendringer
Publisert:26.03.2020

Skatte- og avgiftsendringer

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen sammen med Stortinget besluttet en del lettelser på skatte- og avgiftsområdet.

Les merles mer
Korona og kontraktsmessige forhold
Publisert:26.03.2020

Korona og kontraktsmessige forhold

MEFs juridiske avdeling skriver her blant annet om vederlagsjustering og fristforlengelse.

Les merles mer
Permittering i forbindelse med Covid19-viruset - Hvordan går man frem?
Publisert:25.03.2020

Permittering i forbindelse med Covid19-viruset - Hvordan går man frem?

Særlig om permitteringer knyttet til Covid19 viruset, skrevet av MEF-advokat Thomas Kollerød.

Les merles mer
Når alt snus opp ned
Publisert:25.03.2020

Når alt snus opp ned

Er det én ting jeg har lært så er det at MEFerne er de siste som gir seg. Vi skal stå løpet ut, skriver Julie Brodtkorb i dette innlegget.

Les merles mer