Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-01-2020

Presentasjoner fra Arctic Entrepreneur

Her kan du laste ned presentasjonene fra de faglige seminarene fra The Qube.

Takk til alle som deltok på årets store møteplass for anleggsbransjen.

Her kan dere se en oppsummeringsfilm fra de tre dagene. Filmen er produsert av TK Film.

Bilder fra arrangementet kan dere se på vår facebookside.

Under kan dere laste ned presentasjonene som ble holdt på de tre dagene.

pdfTirsdag - Veien videre for Statens vegvesenpdfTirsdag - Kortinnlegg fra viktige oppdragsgivere, Nye VeierpdfTirsdag - Kortinnlegg fra viktige oppdragsgivere, StatnettpdfTirsdag - Analyse av 4000 selskaper, BDOpdfTirsdag - Hvordan sikre god drift i et presset marked, Roald MadsenpdfOnsdag - Prosjektsamarbeid - Advokat Nicolai René NielsenpdfOnsdag - Ups and downs med NoDig - Kjeldaas ASpdfOnsdag - Regelverk - Maria Hedenstad - MiljødirektoratetpdfOnsdag - Rapport_Disponering av rene overskuddsmasserpdfOnsdag - Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Lene JønssonpdfOnsdag - Er hverdagen trygg nok, ArbeidstilsynetpdfOnsdag - Ulykkesforebygging i en MEF-bedrift, Veflen EntreprenørpdfOnsdag - Nedsynkingsdata - Moldestad - Norsk RomsenterpdfOnsdag - Boremetoder - Veslegard - Hallingdal BergboringpdfOnsdag - Baardvik - ByggegropveiledningenpdfTorsdag - Tom Haugan - ArbeidstilsynetpdfTorsdag - Siste nytt fra direktoratet - Gry Haugsnes - DSBpdfTorsdag - Hendelses 2019 - Per Isdahl - DSBpdfTorsdag - Binfield-Skøie og Ryde - BlastManagerpdfTorsdag -Løtveit - Effektiv prosjektstyringpdfTorsdag - Når ulykken er ute - Silje LindvigpdfTorsdag - Kvalitets- og HMS-system Solvår M. StrandpdfTorsdag - Opplæring - Knut Sollesnes - VolvopdfTorsdag - Opplæring - Pon