Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-12-2019

Direktoratet har vært på tilsyn hos 350 foretak

Hittil i 2019 har Direktoratet for byggkvalitet gjennomført 350 stedlige tilsyn med sentralt godkjente foretak over hele landet. I tillegg er det gjennomført i underkant av 700 dokumenttilsyn der foretakene sender inn deler av sitt kvalitetssystem til oss.

I november har direktoratet gjennomført tilsyn med sentralt godkjente foretak i Oslo, Sandefjord, Larvik og Elverum.

Bedriftene som har hatt tilsyn, måtte vise hvilke kvalitetssikringsrutiner de har og at rutinene er i bruk. Det er krav til å gjennomføre kvalitetssikring når et foretak erklærer ansvarsrett, og ved tilsyn blir det sett på om dette er gjort.

30 bedrifter har hatt tilsyn i november, og disse representerer hele spennet i tiltaksklasser og funksjoner.