Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Publisert: 5-12-2019

Nye ISO-krav fra Statens vegvesen

Statens vegvesen vil fra og med nytt år stille krav til at leverandører har ISO-sertifiserte systemer.

Kravet omfatter ISO 14001, eller miljøfyrtårn på ytre miljø og ISO 9001 på kvalitet, og vil gjelde for kontrakter med verdi over terskelverdi (51. mill. kroner).

MEF vil oppfordre bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser i regi av Statens vegvesen til neste år, og som ikke har ISO-sertifiserte systemer, om å snarest inngå avtale med akkreditert sertifiseringsorgan. Det vil ikke være nødvendig å legge frem attester på ferdig sertifisering på tilbudstidspunktet - Forpliktende avtale med et sertifiseringsorgan vil være tilstrekkelig.

Det kommende dokumentasjonskravet vil lyde slik: «Der leverandøren ikke er sertifisert må det fremleggs dokumentasjon fra uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er i en sertifiseringsprosess. Dokumentasjonen må vise at prosessen er igangsatt senest 3 måneder før tilbudsfrist. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater.»

Kontaktperson MEF:
Tone Gulliksen
Advokat
Epost: tone.gulliksen@mef.no
Tlf: 982 68 930

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer