Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 5-02-2020

Utvalg foreslår at sentral godkjenning avvikles

Byggkvalitetutvalget foreslår en rekke tiltak for å sikre kvalitet i byggverk. Utvalgets rapport med en rekke forslag ble i dag overlevert kommunal- og moderniseringsministeren.

I 2018 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for byggkvalitet. I nesten to år har utvalget vurdert hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet, og hvordan vi best kan sikre kvalifiserte og seriøse aktører i næringen. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er fornøyd med at utvalget har lyttet til praktikerne.

– Dette er en sak vi har jobbet med over flere år og det er godt å se at utvalget har lagt vekt på innspillene våre. Dersom regjeringen følger opp dette forslaget trenger ikke praktikerne lenger være redd for å bli fratatt yrke sitt, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Noen av utvalgets forslag:

  • Avvikling av den sentrale godkjenningsordningen
  • Utfordrer bransjen til selv å utvikle ordninger som synliggjør foretakenes kompetanse
  • Avvikle ansvarsrettsystemet og tydeliggjøre tiltakshavers ansvar
  • Forsterke den uavhengige kontrollen
  • Mer byggeplasskontroll
  • Innføring av obligatorisk byggeskadeforsikring for bygninger (ikke anlegg).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå sende rapporten ut på høring og invitere til et innspillsmøte med aktører fra bransjen. Den sentrale godkjenningsordningen for foretak vil fortsette inntil eventuelle nye tiltak er etablert.

Les hele rapporten fra Byggkvalitetutvalget her.

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer