Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 11-06-2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

I denne artikkelen skal vi redegjøre for de ulike endringene som har skjedd og kommer til å skje, slik at du får kontroll.

Nedbemanningsprosesser for arbeidsgivere i konsernstruktur

Arbeidsgivere i en konsernstruktur må nå gjøre en ekstra vurdering i nedbemanningsprosesser. Der arbeidsgiver er en del av et konsern, vil ikke oppsigelsen være saklig begrunnet dersom arbeidstakeren kan tilbys annet passende arbeid i konsernet. Det er ikke lenger kun et krav om at det ikke finnes annet passende arbeid i virksomheten, men arbeidsgiver må nå se på hele konsernet.

Videre vil arbeidstaker som er sagt opp ha fortrinnsrett til ny ansettelse i samme eller annen virksomhet i konsernet, såfremt arbeidstaker er kvalifisert for stillingen.

Endringer i reglene for verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Det vil også være flere virksomheter som nå har krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg enn tidligere.

Tidligere var det krav om verneombud for virksomheter med ti eller flere ansatte. Denne grensen er nå endret, slik at det er krav om verneombud for virksomheter som har fem eller flere ansatte.

Det ble også en endring i kravet til arbeidsmiljøutvalg. Tidligere var det krav om arbeidsmiljøutvalg for virksomheter med 50 eller flere ansatte, mens det nå er krav om arbeidsmiljøutvalg for virksomheter med 30 eller flere ansatte. Det skal også opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mellom 10 - 30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

1. januar 2024 trådte det videre i kraft en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak. Det er nå kun bemanningsforetak med godkjenning som lovlig kan leie ut arbeidstakere.

Registeret med oversikt over hvilke bedrifter som er godkjent finnes på Arbeidstilsynets nettside.

Denne endringen er tett knyttet opp mot endringene i regelverket for innleie som trådte i kraft 1. april 2023, som begrenset adgangen til innleie.

Nye krav til arbeidsavtaler – fra 1. juli

Fra 1. juli blir det nye krav til arbeidsavtaler. Disse kravene gjelder i utgangspunktet for nye arbeidsforhold, men eksisterende arbeidstakere kan også be om at egen arbeidsavtale er i tråd med de nye kravene. Hvis det kommer en slik forespørsel må arbeidsgiver etterkomme denne senest innen to måneder.

De nye kravene innebærer at arbeidsavtalene fremover blir mer detaljert og omfattende enn tidligere.

De nye punktene det skal opplyses om i arbeidsavtalen er:

 • om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
 • arbeidstakers eventuelle rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver
 • fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
 • tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen (skal angis særskilt)
 • om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere. Arbeidsavtalen skal da opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres
 • ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
 • innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak
 • rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr
 • ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse

Videre er det andre endringer som også er verdt å merke seg:

 • Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest innen 7 dager etter at arbeidsforholdet begynte.
 • Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
 • Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
 • Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted.

I tillegg til det ovennevnte, ble det fra 1. januar 2024 en presisering av skillet mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker i arbeidsmiljøloven. Det ble publisert en egen artikkel om denne endringen på anleggsmaskinens nettsider 30. januar 2024, for de som ønsker å lese mer om dette.

Relaterte nyheter

Eierskifte av bedriften
Publisert:19.06.2024

Eierskifte av bedriften

Skal du selge eller overdra bedriften? Her er fem ting du må huske på!

Les merles mer
Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene
Publisert:6.06.2024

Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene

Refusjonen fra opplærings- og utviklingsfondet til tariffbedrifter økte betraktelig i fjor, vi ser oss nå nødt til å redusere denne rabatten inntil videre.

Les merles mer
Tariffoppgjør bekreftet i uravstemning
Publisert:30.05.2024

Tariffoppgjør bekreftet i uravstemning

Uravstemning er gjennomført for årets tariffoppgjør for Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører MEF-NAF, og resultatet er bekreftet.

Les merles mer