Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-12-2019

Opphevelse av NA-Rundskriv 2017/5

Rundskrivet gjelder midlertidig forhøyet aksellast på anleggsparseller åpen for allmenn ferdsel.

I juni 2017 ble det gamle NA-Rundskriv 92/33 erstattet med NA-Rundskriv 2017/5. Dette var en oppgradering av det gamle rundskrivet.

Statens vegvesen oppgir at det i ettertid har det vist seg at dette skaper mye krangel og klagesaker. Det er en forventning av å kunne krysse og kjøre på offentlig veg ved massetransport med høye aksellaster og totalvekter. Det er også misnøye med at dette bare kan benyttes ved bygging av offentlig veg og ikke ved bygging av f.eks. kraftverk.

Realiteten med dette rundskrivet er at det dispenserer generelt fra vekter og dimensjoner i forskrift om bruk av kjøretøy. Samtidig oppfylles ikke krav i forskriften til å innvilge dispensasjon fordi dette er transport av delbart gods.

Ved opphør av sams veg administrasjon, er det all grunn til å tro at dette vil skap store utfordringer og forskjellsbehandling. Det er bare Statens vegvesen som har hjemmel til å innvilge dispensasjoner og rundskrivet vil kunne skape vanskelige situasjoner også i forhold til dette.

Konklusjon
NA-Rundskriv 2017/5 oppheves fra og med 1. januar 2020.

Forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5 gjelder og skal følges.

Overgangsordning
Det er kontrakter i dag som henviser til dette rundskrivet og som ikke avsluttes innen 1. januar 2020. Det er ikke ønskelig å øke antall kontrakter hvor dette kan tillates når ordningen skal avvikles.

De kontaktene som allerede er prissatt på dette grunnlaget, bør kunne ferdigstilles, men ikke forlenges. Det foreslås derfor en overgangsordning for kontrakter hvor konkurransegrunnlaget er sendt ut før 31. desember 2019 og det allerede ved utsendelsen er henvist til NA-Rundskriv 2017/5. Disse kontraktene kan ferdigstilles – men uansett ikke lenger enn til 1. januar 2025. Forsinkelse kan godtas, men ikke nye delprosjekter, strekninger eller annet som ikke er beskrevet i den opprinnelige kontrakten.


Kontaktperson MEF:
Espen Wicken
Fagsjef
Tlf: 911 64 135
E-post: Espen.Wicken@mef.no

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer