Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 17-12-2019

Nytt kompetansesenter for Vannbransjen

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble nylig formelt stiftet som aksjeselskap. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter for håndtering av vann over og under bakken.

Onsdag 11. desember var gjengen samlet til det første formelle styremøtet i det nystiftede selskapet. Vannsenteret ble stiftet som offentlig/privat selskap 26. november.

Selskapet skal nå gå i gang med den fysiske etableringen av anlegget som skal utgjøre en viktig kunnskapsformidler og et samlingspunkt for bransjen: Kompetansesenteret for vann og avløp. På Ås, noen mil sør for Oslo.

Lokaliseringen er i tilknytning til NMBU på Ås. Planlagt åpning er høsten 2021.

MEF og RIF deler på plassen i styret, som henholdsvis styremedlem og vara annet hvert år. Både MEF og RIF deltar i alle møter, med talerett.

Les hele saken på Anleggsmaskinen.no.