Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 17-12-2019

Nytt kompetansesenter for Vannbransjen

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble nylig formelt stiftet som aksjeselskap. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter for håndtering av vann over og under bakken.

Onsdag 11. desember var gjengen samlet til det første formelle styremøtet i det nystiftede selskapet. Vannsenteret ble stiftet som offentlig/privat selskap 26. november.

Selskapet skal nå gå i gang med den fysiske etableringen av anlegget som skal utgjøre en viktig kunnskapsformidler og et samlingspunkt for bransjen: Kompetansesenteret for vann og avløp. På Ås, noen mil sør for Oslo.

Lokaliseringen er i tilknytning til NMBU på Ås. Planlagt åpning er høsten 2021.

MEF og RIF deler på plassen i styret, som henholdsvis styremedlem og vara annet hvert år. Både MEF og RIF deltar i alle møter, med talerett.

Les hele saken på Anleggsmaskinen.no.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer