Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 9-12-2019

Branner i avfallsbransjen - årsaker og tiltak

Avdeling Gjenvinning og avfallshåndtering ønsket å fremskaffe mer informasjon om branner i avfallsbransjen, og engasjerte Nomiko AS for å foreta en utredning med tilhørende sluttrapport.

Utredningen ble gjennomført av en prosjektgruppe bestående av seniorrådgiverne Sverre Valde (prosjektleder), Eirik Wormstrand (kvalitetsansvarlig) og Guro Kristine Milli.

MEFs erfaring er at antallet branner i avfallsbransjen har økt de siste to tiårene, samtidig som konsekvensene og omfanget har blitt vesentlig større. Behovet for mer informasjon og kunnskap om branner i avfallsbransjen har derfor økt.

Målsettingen med utredningen:

  • Finne fellesnevnere ved avfallsbranner i Norge og Norden.
  • Finne årsaker til hvorfor branner oppstår oftere nå enn tidligere.
  • Samle eller utarbeide råd og anbefalinger til hvordan avfallsselskapene kan endre sin drift for å unngå branner og ikke bare bli flinkere til å oppdage og slokke branntilløp.
  • Samle eller utarbeide råd og anbefalinger til nasjonale/internasjonale tiltak som kan bidra til færre branntilløp i avfallsbransjen.
pdfBranner i avfallsbransjen - årsaker og tiltak

Relaterte nyheter

Gjenvinningsbransjen trenger sjåfører
Publisert:1.12.2022

Gjenvinningsbransjen trenger sjåfører

Innen gjenvinning er det behov for flere sjåfører til å kjøre "verditransport". Vi ønsker å få inn folk på jakt etter en stabil og trygg arbeidsplass.

Les merles mer
Bredt samarbeid om bedre håndtering av jord og stein
Publisert:8.09.2021

Bredt samarbeid om bedre håndtering av jord og stein

MEF er fornøyd med at Miljødirektoratet har fremlagt sin rapport med mange gode tiltak som tar sikte på å løse utfordringene med mangelen på mottak for overskuddsmasser.

Les merles mer