Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær
Publisert:25.05.2020

Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Les merles mer
Spørsmål og svar om ferieregler
Publisert:22.05.2020

Spørsmål og svar om ferieregler

Oppdatert informasjon om ferieregler fra Regjeringen.

Les merles mer
Tusen takk for alle svar
Publisert:18.05.2020

Tusen takk for alle svar

Vi er takknemlige for alle svar på vår medlemsundersøkelse.

Les merles mer
Informasjon om tariffoppgjøret 2020
Publisert:18.05.2020

Informasjon om tariffoppgjøret 2020

På grunn av koronasituasjonen ble årets tariffoppgjør utsatt til etter sommerferien.

Les merles mer
Revidert nasjonalbudsjett 2020
Publisert:12.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Her finner du viktigste MEF-nyhetene fra revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt i dag.

Les merles mer
En forspilt mulighet
Publisert:12.05.2020

En forspilt mulighet

Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett, mener Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Les merles mer
Unntak knyttet til fag- og svenneprøver
Publisert:8.05.2020

Unntak knyttet til fag- og svenneprøver

KD har fastsatt unntak fra noen av kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre planlagte fag- og svenneprøver denne våren

Les merles mer
Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs trer i kraft rekordfort
Publisert:8.05.2020

Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs trer i kraft rekordfort

De nye reglene vil redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Les merles mer
Regjeringens plan og justering av koronatiltak
Publisert:8.05.2020

Regjeringens plan og justering av koronatiltak

Regjeringen la i dag fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene.

Les merles mer
Høring om Klimakur 2030
Publisert:7.05.2020

Høring om Klimakur 2030

MEF-bedriftene skal bidra til å nå Norges klimamålsettinger. Da er vi er avhengig av et godt samarbeid med det offentlige, oppdragsgivere og virkemiddelapparatet.

Les merles mer
Viktig utredning for norsk anleggsbransje
Publisert:7.05.2020

Viktig utredning for norsk anleggsbransje

En ny utredning har sett på virkninger av store offentlige kontrakter. Det foreslås flere tiltak for å fremme god konkurranse hvor også små bedrifter kan delta.

Les merles mer
Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket
Publisert:6.05.2020

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Les merles mer
Åpner for trafikkopplæring og oppkjøring i tunge kjøretøy
Publisert:6.05.2020

Åpner for trafikkopplæring og oppkjøring i tunge kjøretøy

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen.

Les merles mer
Nyhet for dykkere
Publisert:5.05.2020

Nyhet for dykkere

Arbeidstilsynet forlenger gyldigheten av helseerklæringer med utløpsdato 1. januar 2020 eller senere – uten en ny legekonsultasjon.

Les merles mer
KSMEF - tilrettelagt for miljøfyrtårnsertifisering
Publisert:5.05.2020

KSMEF - tilrettelagt for miljøfyrtårnsertifisering

I samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn er innholdet i KSMEF nå også tilpasset kriteriene for miljøfyrtårnsertifisering

Les merles mer
50 millioner kroner til skognæringen
Publisert:5.05.2020

50 millioner kroner til skognæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad dro i dag til skogs med en lekkasje fra Revidert nasjonalbudsjett. Den besto i 50 millioner såkalt friske midler som skal hjelpe skogsentreprenørene til å holde hjula i gang.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for april
Publisert:4.05.2020

Oppdatert kostnadsindeks for april

Driftskostnaden for anleggsmaskiner gikk ned med 0,4 prosent det siste året.

Les merles mer
Når kundene er dumme
Publisert:30.04.2020

Når kundene er dumme

I DN 24. april hevder konsernsjef i Geomatikk Gruppen, Knut Bratsberg, at MEF ønsker «inngrep i velfungerende markeder».

Les merles mer
Ny varebil fra Toyota- Toyota PROACE City
Publisert:27.04.2020

Ny varebil fra Toyota- Toyota PROACE City

Som partnerkunde hos Toyota har du nå muligheten til å bestille den nye varebilen PROACE City - vår mest kompakte og fleksible modell.

Les merles mer
Alle mobile borerigger skal ha vern mot bevegelige deler
Publisert:27.04.2020

Alle mobile borerigger skal ha vern mot bevegelige deler

Arbeidstilsynet har i en prinsipiell avgjørelse besluttet at mobile borerigger skal utstyres med vern mot alle bevegelige og roterende deler som utgjør en risiko for skade på liv og helse ved berøring. Avgjørelsen gjelder mobile borerigger brukt over jord til fjellboring og brønnboring.

Les merles mer