Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 10-03-2020

Nytt fagskolestudium

Tre bransjer har jobbet frem et nytt fagskolestudium - Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs.

Dette er et nytt tverrfaglig studietilbud der samarbeid fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering er viktig.

– Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover.

Må øke kompetansen

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet. Det er behov for flere kompetente folk på alle nivåer i alle deler av bransjen. Og NHO`s kompetansebarometer og BNL`s fremtidsbarometer viser at det er behov for kompetanse innen kommunalteknikk og VA nå og i kommende år.

Å øke de aktuelle bransjenes forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene er viktig.

Deltidsstudium

Studiet går på deltid og er nettbasert med 7 samlinger à 3 dager. Dette er et studium som bransjene selv har vært med å utvikle og som de ser at det er et stort behov for.

Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer.

Klikk her for søknadsskjema og detaljert informasjon.

Søknadsfrist er 15. april.


Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norsk anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har sammen utviklet studiet. I tillegg er de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

pdfBrosjyre om "Sirkulær disponering av vann"

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
SmartMEF – lurt å komme i gang
Publisert:6.02.2023

SmartMEF – lurt å komme i gang

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

Les merles mer