Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 20-04-2020

Rekordår med bismak

Geomatikk er utvilsomt en suksesshistorie for eierne. De som betaler regningen ser det annerledes, skriver Julie Brodtkorb.

Innlegget ble først publisert på DN.no 19.04.

Fjoråret ble et nytt godt år for kabelpåvisningsselskapet Geomatikk, opplyser konsernsjefen i DN 14.04. Siden 2005 har omsetningen vokst med over 300 prosent. Dette er utvilsomt en suksesshistorie for eierne. De som betaler regningen, ser det annerledes.

Skjult under bakken ligger det her til lands 700 000 kilometer med ledninger, rør og kabler. For å unngå graveskader må entreprenører som skal utføre arbeid i grunnen ha informasjon om hva som ligger der fra før. Det tidligere Telenor-selskapet Geomatikk er i dag eneste aktør som utleverer kart og utfører påvisning.

Frem til 2015 ble disse tjeneneste gjennomført gratis. De siste årene har imidlertid flere ledningseiere krevd gebyrer. Kostnadene faller på privatpersoner og entreprenører som skal utføre arbeid i grunnen. I mangelen på alternativer må man benytte Geomatikk. Som om ikke det er nok rapporterer entreprenørene om at tjenestene som leveres tidvis er av svært varierende kvalitet. For påvisningsselskapet peker likevel omsetningspilen rett til værs.

Regjeringen har nylig gått inn for makspris på utlevering av ledningskart, og at det ikke skal være lov til å ta betalt av utbygger for påvisning av kabler. Geomatikk reagerer ved å uttrykke bekymring for at «norske myndigheter vil regulere og forby den forretningsmodellen vi har.» Her lugger det kraftig i anstendighetsfølelsen.

Vi trenger heldigvis ikke grave dypt for å finne løsningen: Brukerbetaling for påvisning forbys og kostnadene plasseres hos ledningseierne. Disse har uansett tjent godt på å ha ledningene sine liggende vederlagsfritt på andres eiendom.

I en utredning fra Samfunnsøkonomisk analyse vises det til at fraværet av brukerbetaling vil øke antallet påvisninger og redusere omfanget av graveskader. Vi kan ikke la fornøyde konsernsjefer og monopollignende forretningsmodeller stå i veien for økt samfunnsnytte.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
MEF

Vi trenger heldigvis ikke grave dypt for å finne løsningen: Brukerbetaling for påvisning forbys og kostnadene plasseres hos ledningseierne.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer