Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 20-04-2020

Rekordår med bismak

Geomatikk er utvilsomt en suksesshistorie for eierne. De som betaler regningen ser det annerledes, skriver Julie Brodtkorb.

Innlegget ble først publisert på DN.no 19.04.

Fjoråret ble et nytt godt år for kabelpåvisningsselskapet Geomatikk, opplyser konsernsjefen i DN 14.04. Siden 2005 har omsetningen vokst med over 300 prosent. Dette er utvilsomt en suksesshistorie for eierne. De som betaler regningen, ser det annerledes.

Skjult under bakken ligger det her til lands 700 000 kilometer med ledninger, rør og kabler. For å unngå graveskader må entreprenører som skal utføre arbeid i grunnen ha informasjon om hva som ligger der fra før. Det tidligere Telenor-selskapet Geomatikk er i dag eneste aktør som utleverer kart og utfører påvisning.

Frem til 2015 ble disse tjeneneste gjennomført gratis. De siste årene har imidlertid flere ledningseiere krevd gebyrer. Kostnadene faller på privatpersoner og entreprenører som skal utføre arbeid i grunnen. I mangelen på alternativer må man benytte Geomatikk. Som om ikke det er nok rapporterer entreprenørene om at tjenestene som leveres tidvis er av svært varierende kvalitet. For påvisningsselskapet peker likevel omsetningspilen rett til værs.

Regjeringen har nylig gått inn for makspris på utlevering av ledningskart, og at det ikke skal være lov til å ta betalt av utbygger for påvisning av kabler. Geomatikk reagerer ved å uttrykke bekymring for at «norske myndigheter vil regulere og forby den forretningsmodellen vi har.» Her lugger det kraftig i anstendighetsfølelsen.

Vi trenger heldigvis ikke grave dypt for å finne løsningen: Brukerbetaling for påvisning forbys og kostnadene plasseres hos ledningseierne. Disse har uansett tjent godt på å ha ledningene sine liggende vederlagsfritt på andres eiendom.

I en utredning fra Samfunnsøkonomisk analyse vises det til at fraværet av brukerbetaling vil øke antallet påvisninger og redusere omfanget av graveskader. Vi kan ikke la fornøyde konsernsjefer og monopollignende forretningsmodeller stå i veien for økt samfunnsnytte.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
MEF

Vi trenger heldigvis ikke grave dypt for å finne løsningen: Brukerbetaling for påvisning forbys og kostnadene plasseres hos ledningseierne.

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer