Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Bak - fra venstre: Kjell Inge Davik (SVV), Martin Grønnslett (regionsjef i MEF), Jørn Simonsen (SVV). Foran - fra venstre: Tone Gulliksen (advokat i MEF), Julie Brodtkorb (Adm. dir. i MEF), Ingrid Dahl Hovland (SVV) og Stein Johnny Johansen. Foto: Håvard Almås.
Publisert: 11-03-2020

Godt møte med vegdirektøren

MEF møtte tirsdag 10. mars Statens vegvesen for å diskutere en rekke viktige saker for bransjen.

I tillegg til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland deltok Kjell Inge Davik (direktør divisjon Utbygging), Stein Johnny Johansen (konstituert direktør for divisjon Drift og vedlikehold) og Jørn Simonsen (avdelingsdirektør for kontrakt og marked) fra Statens vegvesen.

Noen av temaene som ble gjennomgått i møte:

• Utfordringer knyttet til konflikter
• Den fremtidige kontraktstrategien til Statens vegvesen
• Tiltak for bedre drifts- og vedlikeholdskontrakter
• Utslippskutt fra anleggsprosjekter

MEF ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen fremover for å få finne løsninger på små og store utfordringer bransjen står overfor.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer