Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 25-03-2020

Når alt snus opp ned

Er det én ting jeg har lært så er det at MEFerne er de siste som gir seg. Vi skal stå løpet ut, skriver Julie Brodtkorb i dette innlegget.

Mange har nok kjent på den samme følelsen av uvirkelighet som meg de siste ukene. Vi har blitt rykket ut av hverdagen og de trygge vanene våre. Plutselig har vi fått en kortere tidshorisont der fremtidsplaner har blitt erstattet av uro for hva som venter oss i morgen.

Den 12. mars kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i landet siden 2. verdenskrig. Slike hendelser gjør at vi leter etter faste holdepunkter. Her er nok de fleste av oss like. Ved å søke til familien og fortsette med arbeidsoppgavene bevarer vi en normalitet i tilværelsen.

Vi har blitt kontaktet av et stort antall medlemmer den siste tiden. Mange har hatt behov for juridisk bistand. Andre har støtt på utfordringer hos myndighetene som de ønsker hjelp til å få løst. Noen har også ønsket å slå av en prat i en krevende tid for slik å få tankene over på noe annet.

Flere har uttrykt bekymring for at bedriften de har bygd opp skal gå over ende, og at de ansatte skal gå en vanskelig fremtid i møte. I slike situasjoner finnes det ingen ord som løser alt. Det eneste jeg har kunnet svare er at vi skal gjøre vårt ytterst for at de negative effektene av koronaepidemien blir minst mulig for medlemmene våre. Vi lover å stå på.

Hele MEF, fra tillitsvalgte til ansatte, har mobilisert og jobbet med et mål for øye: Å holde hjulene i gang der det er forsvarlig. Prosjekter må framskyndes og vi må unngå lokale karanteneregler som hindrer næringsvirksomhet som ikke utgjør en smitterisiko. Dette budskapet har vi formidlet til ordførere, fylkespolitikere, stortingsrepresentanter, statsråder og byggherrer.

I denne vanskelige situasjonen har det vært gledelig å se myndigheter og etater som lytter og iherdig forsøker å finne løsninger. Mange har jobbet døgnet rundt den siste tiden for å lette byrden for bedriftene. De færreste av oss tenker på det til vanlig, men i krisetider ser vi verdien av å ha en profesjonell offentlig sektor som ønsker å få ting gjort.

Det store usikkerhetsmomentet nå er selvsagt at ingen vet hvor lenge dette vil vare. I slike situasjoner tror jeg det er viktig å finne noe å glede seg til. Selv ser jeg frem til å komme meg ut og møte medlemmer når samfunnet igjen vender tilbake til en normal. Kaffe og skrøner på brakka vil være den beste markeringen av at koronatrusselen er over.

Så er det viktig å ha med seg at situasjonen langt i fra er helsvart for bransjene våre sin del. Flere gir tilbakemelding om at de har klart å opprettholde vanlig drift med noen tilpasninger. Jeg har også forhåpninger om at de krisepakkene regjeringen kommer med fremover vil bidra til god aktivitet for medlemmene. Et annet forhold er at karantenereglene har gjort det norske markedet mindre tilgjengelig for utenlandske entreprenører.

Jeg finner også en viss optimisme i å se tilbake på MEFs over 70 år lange historie. Kriser har kommet, men heldigvis har de også gått. Bankkrisen på 80-tallet var tøff, og finanskrisen som begynte i 2008 krevde mye av entreprenørene. Samtidig har vi mange eksempler på bedrifter som kom seg styrket gjennom de krevende tidene og i dag er anerkjente aktører i bransjen.

Er det én ting jeg har lært så er det at MEFerne er de siste som gir seg. Vi skal stå løpet ut.


Julie Brodtkorb
Adm. dir. MEF
Tlf: 934 19 216
E-post: julie.brodtkorb@mef.no

Relaterte nyheter

Enighet i mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten
Publisert:1.06.2023

Enighet i mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten

MEF og NAF har gjennomført årets mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten på Gardermoen 30. - 31. mai.

Les merles mer
Brudd i tarifforhandlingene
Publisert:26.05.2023

Brudd i tarifforhandlingene

Det ble brudd i tarifforhandlingene på Miljøoverenskomsten 25. mai.

Les merles mer
Trøndersk underholdning på Vinterfesten
Publisert:25.05.2023

Trøndersk underholdning på Vinterfesten

Vi har booket Bjarne Brøndbo til å være konferansier 23. januar, og Carina Dahl til å spille konsert etter middag. Vi lover god stemning på Arctic Entrepreneur!

Les merles mer