Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-04-2020

600 millioner til vei

Her finner du en oversikt over hvordan Statens vegvesen vil fordele ekstrabevilgningen til vei.

Som en del av «Krisepakke 3» vedtok Stortinget 31. mars blant annet å øke satsingen på vedlikeholdsprosjekter innenfor vei. Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at det blir 100 millioner til mer asfalt på veiene og 500 millioner til andre vedlikeholds- og trafikksikkerhetstiltak. I dette ligger:

  • utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
  • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
  • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser


Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Øst (Oslo, Viken og Innlandet) - 187 mill. kroner

• 25 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Viken
• 8 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Innlandet
• Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
• Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
• Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken
• Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
• Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke
• Forsterkning av Rv 3 nord for Atna
• Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet
• Rassikring E6 Gudbrandsdalen
• Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.
• Flomsikring på Rv 7 i Flå
• Utbedring av stikkrenne på Rv 22
• Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot
• Forsterkning av eksisterende veg E& Selsverket
• Forsterkning av eksisterende veg E136 Lesja
• Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
• Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl
• Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold
• Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg
• Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot
• Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen

Sør (Agder og Vestfold og Telemark) - 78 mill. kroner

• 10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
• 1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering
• Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle- Bykle
• Fjellsikring etter inspeksjoner, i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden
• Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36
• Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark
• Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdal, med mest fokus på Agder
• Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

Vest (Rogaland og Vestland) - 130 mill. kroner

• 22 millioner til ekstra asfalt.
• Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
• Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter
• Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag) - 73 mill. kroner

• 10 millioner til ekstra asfalt'
• Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim
• Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag
• Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene i regionen
• Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal
• Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre
• Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
• Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker
• Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
• Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde

Nord (Nordland og Troms og Finnmark) - 132 mill. kroner

• 23 millioner til ekstra asfalt og utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet
• Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet
• Tunnelutbedring E10 Lofoten
• Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark
• Plastring ved E10 Hamnøy
• Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden
• Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana
• Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet
• Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene
• Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet
• Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer