Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 13-03-2020

Gode tiltak, men det må komme mer

Regjeringen presenterte fredag nye økonomiske tiltak. Blant annet vil antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering bli redusert og skattereglene endres. MEF etterlyser mer.

Ifølge regjeringen er dette den første av tre faser for å lette konsekvensene av koronaviruset.

– Vi opplever stor usikkerhet blant bedriftene når det gjelder omsorgspenger til arbeidstakere som blir berørt av stengte skoler og barnehager. Her fremstår regelverket som uklart. Mange opererer allerede med pressede marginer, og da vil det være alvorlig om små og mellomstore bedrifter blir sittende med hele regningen, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Markedsprognosene for medlemmene i MEF er gode, men prognoser betyr lite hvis prosjekter settes på vent. Brodtkorb er opptatt av at politikerne må reagere hurtig:

– Vi ser at større anleggsprosjekter stanser opp på grunn av koronaviruset. Da må kommuner og fylkeskommuner få midler til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver for å stimulere lokalt næringsliv. Slike prosjekter krever lite planlegging og kan utlyses raskt. Det er store vedlikeholdsetterslep rundt om i landet, så dette vil ikke være bortkastede penger uansett.

Regjeringen har signalisert at de vil samarbeide tett med partene i arbeidslivet fremover. MEF mener det er avgjørende for å redusere de langsiktige negative konsekvensene av virusutbruddet.

– Vi er i gang med å kartlegge status for MEF-bedriftene, og ønsker å ha god kontakt med myndighetene fremover om hvordan likviditeten og sysselsettingen utvikler seg blant disse, sier Julie Brodtkorb.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer