Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 1-04-2020

Ingen grunn til å vente

Regionsjef Espen Alvestad har skrevet leserinnlegg i Østlandets Blad i dag om krisepakken.

Leserinnlegget sto på trykk i Østlandets Blad 1. april 2020.

Stortinget kom tirsdag 31. mars til enighet om ny krisepakke. Den inneholder gode nyheter for alle som er opptatt av tilstanden på infrastrukturen vår, og vil legge til rette for økt sysselsetting.

Krisepakken inneholder en ekstrabevilgning til kommunene på fem milliarder kroner. I tillegg skal én milliard gå til vedlikeholdsprosjekter innenfor vei, jernbane, flom- og rassikring. Bevilgningene vil bidra til nødvendige fornyelse samtidig som ansatte i anleggsbransjen holdes i arbeid.

Dette er rett og slett en vinn-vinn-løsning. God effekt av disse bevilgningene forutsetter imidlertid at kommunale og fylkeskommunale oppdragsgivere nå kjenner sin besøkelsestid og raskt får satt pengene i arbeid.

I likhet med øvrige deler av norsk næringsliv har koronapandemien påført norsk anleggsbransje betydelige kostnader - både i form av direkte og indirekte. I en undersøkelse vi nylig gjennomførte blant våre medlemmer i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) svarte 68 prosent av bedriftene at virksomheten hadde blitt påvirket at pandemien.

Med denne krisepakken har stortingspolitikerne lagt til rette for at viktige offentlige oppdragsgivere holde hjulene i gang der det er forsvarlig. Slik kan vi sammen sørge for at køen hos NAV ikke vokser.

Samtidig er det slik at mange bedrifter i anleggsbransjen allerede har blitt påført betydelig kostnader på grunn av pandemien. Entreprenørene har opplevd at driften har blitt redusert på grunn av ansatte i karantene og lokale karanteneregler. Igangsatte oppdrag har stoppet opp og planlagte prosjekter har blitt satt på vent. I tillegg har prisen på materialer og utstyr økt, samtidig som de løpende utgiftene til en kostbar maskinpark må betales.

Det er derfor viktig at neste krisepakke gir en garanti for at entreprenører gjennom de statlige byggherrene får dekket alle ekstraordinære kostnader de har hatt, og har, i forbindelse med koronapandemien. Det vil bidra til å sikre arbeidsplasser i Norges viktigste distriktsnæring og sørge for at vi tar vare på den kompetansen som skal bygge landet i tiden fremover.

Budskapet vårt til stat og kommune er det samme: Det er ingen grunn til å vente.

Espen Alvestad, Regionsjef MEF, Oslo

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer