Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 13-03-2020

Nye arbeidstidsregler for lærlinger under 18 år

Endringene kommer som resultat av godt samarbeid og felles påtrykk fra Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF.

En forskriftsendring som trådte i kraft 10. mars gir lærlinger mellom 17 og 18 år mulighet til å delta på tilsvarende innarbeidings- og rotasjonsordninger som arbeidstakere over 18 år. I henhold til arbeidsmiljøloven § 11-2 har arbeidstiden for disse lærlingene tidligere vært begrenset til maks. 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

I et felles innspill til myndighetene tok Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF høsten 2017 opp at regelverket for arbeidstid skapte betydelige utfordringer for yngre lærlinger i anleggsbransjen. Dette er lærlinger som ikke har fylt 18 på det tidspunktet de begynner på læreperioden, og derfor ikke har mulighet til å delta på de innarbeidingsordninger/rotasjonsordninger som enkelte bedrifter i bransjen benytter seg av.

Dette har skapt vansker for lærlingene, da de på grunn av sin alder blir mindre aktuelle for anleggsprosjekter hvor slike ordninger tas i bruk. I tillegg har det gitt utfordringer for bedriftene ved at flere ansatte må involveres i oppfølgingen av lærlingene, noe som kan påvirke læreutbytte for lærlingene.

MEF har svært fornøyd med at Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til argumentene fra en samlet anleggsbransje.

Unntaksbestemmelsene som innføres med denne forskriftsendringen gjelder for ungdom mellom 17 og 18 år, som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Ny § 12-7A:

§ 12-7A. Unntak fra arbeidsmiljøloven §§ 11-2 tredje ledd og 11-5 tredje ledd ved yrkesrettet opplæring i anleggsfag

Arbeidstakernes tillitsvalgte kan samtykke til at arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd og § 10-12 fjerde ledd som går ut over grensene i arbeidsmiljøloven § 11-2 tredje ledd og § 11-5 tredje ledd gjøres gjeldende for ungdom mellom 17 og 18 år som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.

Arbeidstilsynet kan samtykke til at arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 tredje ledd og § 10-12 sjette ledd som går ut over grensene i arbeidsmiljøloven § 11-2 tredje ledd og § 11-5 tredje ledd gjøres gjeldende for ungdom mellom 17 og 18 år som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.

Arbeidstidsordning som nevnt i første og andre ledd kan bare gjøres gjeldende i den utstrekning den ikke strider mot øvrige bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 11.

Ungdom som settes til arbeid som nevnt i første eller andre ledd skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 36 timer i løpet av sju dager. Ungdommen kan ikke pålegges overtid.

Relaterte nyheter

Ledig stilling som fagrådgiver
Publisert:8.06.2023

Ledig stilling som fagrådgiver

Vi søker etter fagrådgiver i en 100% stilling med kontorsted primært på Rudshøgda eller i Oslo. Er du på jobbjakt, og ønsker å bli en del av MEF-familien?

Les merles mer
Er du klar for MEFA i Trondheim?
Publisert:8.06.2023

Er du klar for MEFA i Trondheim?

Fredag 16. juni åpner vi opp for stor anleggsutstilling på E.C Dahls bryggerier i Trondheim. Gratis inngang for besøkende. Velkommen!

Les merles mer
Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer