Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 13-03-2020

Nye arbeidstidsregler for lærlinger under 18 år

Endringene kommer som resultat av godt samarbeid og felles påtrykk fra Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF.

En forskriftsendring som trådte i kraft 10. mars gir lærlinger mellom 17 og 18 år mulighet til å delta på tilsvarende innarbeidings- og rotasjonsordninger som arbeidstakere over 18 år. I henhold til arbeidsmiljøloven § 11-2 har arbeidstiden for disse lærlingene tidligere vært begrenset til maks. 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

I et felles innspill til myndighetene tok Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF høsten 2017 opp at regelverket for arbeidstid skapte betydelige utfordringer for yngre lærlinger i anleggsbransjen. Dette er lærlinger som ikke har fylt 18 på det tidspunktet de begynner på læreperioden, og derfor ikke har mulighet til å delta på de innarbeidingsordninger/rotasjonsordninger som enkelte bedrifter i bransjen benytter seg av.

Dette har skapt vansker for lærlingene, da de på grunn av sin alder blir mindre aktuelle for anleggsprosjekter hvor slike ordninger tas i bruk. I tillegg har det gitt utfordringer for bedriftene ved at flere ansatte må involveres i oppfølgingen av lærlingene, noe som kan påvirke læreutbytte for lærlingene.

MEF har svært fornøyd med at Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til argumentene fra en samlet anleggsbransje.

Unntaksbestemmelsene som innføres med denne forskriftsendringen gjelder for ungdom mellom 17 og 18 år, som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Ny § 12-7A:

§ 12-7A. Unntak fra arbeidsmiljøloven §§ 11-2 tredje ledd og 11-5 tredje ledd ved yrkesrettet opplæring i anleggsfag

Arbeidstakernes tillitsvalgte kan samtykke til at arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd og § 10-12 fjerde ledd som går ut over grensene i arbeidsmiljøloven § 11-2 tredje ledd og § 11-5 tredje ledd gjøres gjeldende for ungdom mellom 17 og 18 år som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.

Arbeidstilsynet kan samtykke til at arbeidstidsordninger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 tredje ledd og § 10-12 sjette ledd som går ut over grensene i arbeidsmiljøloven § 11-2 tredje ledd og § 11-5 tredje ledd gjøres gjeldende for ungdom mellom 17 og 18 år som utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt i fag som bygger på vg2 anleggsteknikk.

Arbeidstidsordning som nevnt i første og andre ledd kan bare gjøres gjeldende i den utstrekning den ikke strider mot øvrige bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 11.

Ungdom som settes til arbeid som nevnt i første eller andre ledd skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 36 timer i løpet av sju dager. Ungdommen kan ikke pålegges overtid.

Relaterte nyheter

Velg yrkesfag innen 1. mars
Publisert:20.02.2024

Velg yrkesfag innen 1. mars

Fristen for å søke skoleplass på videregående skole nærmer seg.
Vi trenger flere fagfolk til Norges viktigste næring. Søk yrkesfag!

Les merles mer
Årets lærebedrift er Hæhre Entreprenør
Publisert:25.01.2024

Årets lærebedrift er Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør er kåret til Årets lærebedrift for 2023. Den høythengende prisen ble delt ut på Arctic Entrepreneur onsdag 24. januar.

Les merles mer
Gir lærlingene trygghet og mestringsfølelse
Publisert:22.12.2023

Gir lærlingene trygghet og mestringsfølelse

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den siste kandidaten, Letnes AS.

Les merles mer