Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 17-01-2020

Ny analyse fra MEF: Mindre optimisme i anleggsbransjen

Fire av ti anleggsbedrifter er avhengige av nye oppdrag for å forhindre permitteringer eller oppsigelser.

– Dette bør særskilt offentlige oppdragsgivere legge seg på minne, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Anleggsmarkedet er voksende. Men mange små og mellomstore anleggsbedrifter venter lavere lønnsomhet, omsetning og sysselsetting i år. Dette viser tall fra en medlemsundersøkelse Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) gjennomførte før jul i fjor.

I et nytt notat MEF har utarbeidet, fremgår det at cirka 77 prosent av medlemsbedriftene beskriver oppdragsmengden som god, en nedgang på sju prosentpoeng fra 2018. Bare 61 prosent av bedriftene som melder om god oppdragsmengde de neste seks månedene, noe som er en nedgang på åtte prosentpoeng fra 2018.

– Vi ser av tallene at det er betydelig forskjell mellom landsdelene. Men vi har merket et stemningsskifte blant bedriftene overalt. Selv om mange små bedrifter melder om god ordremengde, liker jeg dårlig det som for meg virker som et trendskifte. Vår egen forventningsindeks viser dette med all mulig tydelighet, sier Brodtkorb.

Tredobling i anleggsinvesteringene
Tallene MEF har innhentet for anleggsinvesteringer det siste tiåret, viser at det har vært en eventyrlig vekst. Det har vært en tredobling i investeringene de siste 12 årene og vil etter alt å dømme passere 100 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene.

– Mange frykter at vedtatte prosjekter legges på is og at det ikke kommer ut et bredere spekter av oppdrag. Det er et paradoks at det har vært en periode med rekordartet satsing på infrastruktur, samtidig som fire av ti bedrifter melder at oppdragsmengden er dårlig eller svært dårlig. Oppdragsgivere som brenner inne med prosjekter bør kjenne sin besøkelsestid nå, sier Brodtkorb.

Nødvendig vedlikeholdssatsing
Brodtkorb mener flere kommuner og fylkeskommuner bør tenke mer offensivt for å oppgradere eksisterende infrastruktur og at anleggsbransjen er klar til å påta seg oppdrag.

– Når vi ser hva flere kommuner og fylkeskommuner melder om tilstanden på egen infrastruktur, det være seg bygg eller anlegg, så er behovene store. Det er en kjensgjerning at det er mye forfall. Dette fører til at kommunene kommer inn i en ond spiral der stramme budsjetter og forringelse av infrastruktur forsterker hverandre. Dette er ingen tjent med. Det er dårlig samfunnsøkonomi å sette vedlikehold på vent.

Fremtidig oppdragsmengde og lønnsomheten i bransjen er noen av teamene som vil bli presentert på vinterens største møteplass for anleggsbransjen – Arctic Entrepreneur, 21.-23. januar.

Se vedlegg for å lese MEF-notatet i sin helhet.

pdfMEF-notat nr. 1 - 2020

Relaterte nyheter

Enighet i mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten
Publisert:1.06.2023

Enighet i mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten

MEF og NAF har gjennomført årets mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten på Gardermoen 30. - 31. mai.

Les merles mer
Brudd i tarifforhandlingene
Publisert:26.05.2023

Brudd i tarifforhandlingene

Det ble brudd i tarifforhandlingene på Miljøoverenskomsten 25. mai.

Les merles mer
Trøndersk underholdning på Vinterfesten
Publisert:25.05.2023

Trøndersk underholdning på Vinterfesten

Vi har booket Bjarne Brøndbo til å være konferansier 23. januar, og Carina Dahl til å spille konsert etter middag. Vi lover god stemning på Arctic Entrepreneur!

Les merles mer