Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 1-08-2019

Lønnsoppgjør 2019

Lønnsoppgjøret 2019 mellom MEF og Norsk arbeidsmandsforbund ble gjennomført 24. april.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør som betyr at det bare er lønnssatsene som justeres – ingen tekstendringer eller endringer av innhold i tariffavtalen.

Forhandlingsresultatet skal ikke ut til avstemning slik det skal når det er et hovedoppgjør. Det betyr at forhandlingsresultatet slik det framgår av protokollen (vedlagt) er gyldig fra 24. april 2019.

Partene er enige om følgende:
Minstelønna øker med kr 3,50 per time til kr 188,00.
Det gis et generelt tillegg på kr 3,50 for de som allerede ligger over ny minstelønnssats.
Det betyr at alle skal ha kr 3,50 i lønnstillegg.

Ansiennitetstillegg:
Etter 1 år uendret kr 5
Etter 3 år øker tillegget med kr 3 til kr 12
Etter 5 år øker tillegget med kr 3 til kr 15
Etter 8 år øker tillegget med kr 2 til kr 18
Etter 12 år øker tillegget med kr 2 til kr 22
Etter 16 år øker tillegget med kr 1,50 til kr 27,50

Økningen i ansiennitetstillegg skal gis i tillegg til lønnsøkningen på kr 3,50 per time.

I årets lønnsoppgjør er det lagt vekt på at resultatet skal gi reallønnsvekst og kjøpekraftforbedring. Samtidig har MEF vært opptatt av at ansatte med erfaring og som bidrar mest til produksjonen skal premieres. Derfor er ansiennitetstilleggene blitt prioritert fra MEF i årets oppgjør framfor at minstelønna økes for mye. På den måten opprettholder MEF en betydelig forskjell fra å være nyansatt på minstelønn og arbeider med erfaring og ansiennitet. MEF er opptatt av en fornuftig profil på lønnsoppgjøret samtidig som at kjøpekraften forbedres.

Endringene er i tråd med en lønnsramme på ca 3,2 prosent.

Fra venstre:Rune Stegen, Presis Veidrift AS avd. Voss, Glenn Inge Ekholdt, Toppaas og Haug AS Entreprenørforretning, Kenneth Bransegg, Onos Ole Nordmo & Sønn AS, forhandlingsleder Geir Arne Lodgaard, sjeføkonom Stein Gunnes, Trond Hulleberg og Steinar Rindhølen, Forbundssekretær i NAF
pdfOversikt satser tariffoppgjør 2019pdfProtokoll mellomoppgjør maskim 2019

Relaterte nyheter

Hvordan sikre oss mot hacking?
Publisert:30.11.2023

Hvordan sikre oss mot hacking?

Telenor kommer på Arctic Entrepreneur i januar for å fortelle hvordan vi skal sikre oss bedre mot hacking.

Les merles mer
Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur
Publisert:20.11.2023

Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur

Vi får storfint besøk når forsvarssjef Eirik Kristoffersen holder innlegg på tirsdag med tema: Derfor trenger Forsvaret anleggsbransjen.

Les merles mer
Trøndersk underholdning på Arctic Entrepreneur
Publisert:16.11.2023

Trøndersk underholdning på Arctic Entrepreneur

Vi har booket Bjarne Brøndbo til å være konferansier 23. januar, og Carina Dahl til å spille konsert etter middag. Vi lover god stemning på Vinterfesten!

Les merles mer