Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 1-08-2019

Lønnsoppgjør 2019

Lønnsoppgjøret 2019 mellom MEF og Norsk arbeidsmandsforbund ble gjennomført 24. april.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør som betyr at det bare er lønnssatsene som justeres – ingen tekstendringer eller endringer av innhold i tariffavtalen.

Forhandlingsresultatet skal ikke ut til avstemning slik det skal når det er et hovedoppgjør. Det betyr at forhandlingsresultatet slik det framgår av protokollen (vedlagt) er gyldig fra 24. april 2019.

Partene er enige om følgende:
Minstelønna øker med kr 3,50 per time til kr 188,00.
Det gis et generelt tillegg på kr 3,50 for de som allerede ligger over ny minstelønnssats.
Det betyr at alle skal ha kr 3,50 i lønnstillegg.

Ansiennitetstillegg:
Etter 1 år uendret kr 5
Etter 3 år øker tillegget med kr 3 til kr 12
Etter 5 år øker tillegget med kr 3 til kr 15
Etter 8 år øker tillegget med kr 2 til kr 18
Etter 12 år øker tillegget med kr 2 til kr 22
Etter 16 år øker tillegget med kr 1,50 til kr 27,50

Økningen i ansiennitetstillegg skal gis i tillegg til lønnsøkningen på kr 3,50 per time.

I årets lønnsoppgjør er det lagt vekt på at resultatet skal gi reallønnsvekst og kjøpekraftforbedring. Samtidig har MEF vært opptatt av at ansatte med erfaring og som bidrar mest til produksjonen skal premieres. Derfor er ansiennitetstilleggene blitt prioritert fra MEF i årets oppgjør framfor at minstelønna økes for mye. På den måten opprettholder MEF en betydelig forskjell fra å være nyansatt på minstelønn og arbeider med erfaring og ansiennitet. MEF er opptatt av en fornuftig profil på lønnsoppgjøret samtidig som at kjøpekraften forbedres.

Endringene er i tråd med en lønnsramme på ca 3,2 prosent.

Fra venstre:Rune Stegen, Presis Veidrift AS avd. Voss, Glenn Inge Ekholdt, Toppaas og Haug AS Entreprenørforretning, Kenneth Bransegg, Onos Ole Nordmo & Sønn AS, forhandlingsleder Geir Arne Lodgaard, sjeføkonom Stein Gunnes, Trond Hulleberg og Steinar Rindhølen, Forbundssekretær i NAF
pdfOversikt satser tariffoppgjør 2019pdfProtokoll mellomoppgjør maskim 2019

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
MEF og næringslivet endelig hørt
Publisert:9.05.2024

MEF og næringslivet endelig hørt

MEF har jobbet mot den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023. Endelig har Regjeringen lyttet til MEF og resten av norsk næringsliv. Fra 1. januar 2025 avvikles ordningen.

Les merles mer