Tilbake til alle artiklerAlle artikler
F.v. avdelingsdirektør Torild Fagerbekk (KS), næringspolitisk rådgiver Tore Larsen (MEF), statsråd Sylvi Listhaug, administrerende direktør Thomas Breen (Norsk Vann), daglig leder Britt Viljugrein (Vannklyngen), generalsekretær Morten Andreas Meyer (Huseierne) og rådgiver Ingun Tryland (Norsk Vann). Foto: Finn Bangsund
Publisert: 7-11-2019

Staten må på banen i VA-politikken

Askøy-skandalen har ført til at folkehelseministeren kalte inn vannbransjen til møte om teknologiutvikling. – Jeg håper dette fører til mer statlig oppmerksomhet om VA, sier Tore Larsen, næringspolitisk rådgiver i MEF.

Torsdag 31. oktober deltok MEF på møte med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) i anledning av at regjeringen har fremmet forslag om 5 mill. kroner i tilskudd til et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Målet med programmet er å få til en teknologiutvikling for å oppnå helsemessig trygg vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Torsdag 31. oktober deltok MEF på møte med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) i anledning av at regjeringen har fremmet forslag om 5 mill. kroner i tilskudd til et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Målet med programmet er å få til en teknologiutvikling for å oppnå helsemessig trygg vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

- Drikkevann har kommet på dagsorden dette året. Hver gang det skjer noe med drikkevannet i en kommune skaper dette oppmerksomhet, og vi har kjent på behovet for å få mer kunnskap om hvordan kommunene organiserer sin VA-virksomhet. Departementet har allerede bestilt en kartlegging av situasjonen i alle kommuner og vi forventer en rapport i disse dager, sier Listhaug.

Bedre VA-politikk
Selv om innovasjon og teknologiutvikling var møtets egentlige tema, ble det en meningsutveksling om mange sentrale utfordringer i den offentlige VA-sektoren.

- For MEFs vedkommende var det viktig å berøre de anbefalingene vi har kommet med for å få en bedre VA-politikk. Vi mener de anbefalingene vi har kommet med til statlige og kommunale organer og til anleggsbransjen i 2015 er like aktuelle nå som de var da. Det viktigste for kommunene er å få mer kunnskap om egen VA-infrastruktur. Dette er i sin tur viktig for at anleggsbransjen skal møte kommunenes behov, som er vårt viktigste anliggende. Men i dette møtet ble det et tema å forenkle lover og forskrifter som regulerer VA, herunder en egen sektorlov og forbedring av kommunal rapportering, sier Tore Larsen, som er næringspolitisk rådgiver i MEF.

- En bedre VA-politikk fordrer kunnskap og kompetansespredning. Vi risikerer flere caser som Askøy i årene som kommer og vi må møte utfordringene nå. Bransjens behov for fagfolk ble også tatt opp i møtet, og der er MEF på ballen. Men det viktige nå er å få nasjonale myndigheter på banen og til å komme med virkemidler som hjelper både kommunene og utførerne til å gjøre jobben sin bedre, avslutter Larsen.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer