Tilbake til alle artiklerAlle artikler
F.v. avdelingsdirektør Torild Fagerbekk (KS), næringspolitisk rådgiver Tore Larsen (MEF), statsråd Sylvi Listhaug, administrerende direktør Thomas Breen (Norsk Vann), daglig leder Britt Viljugrein (Vannklyngen), generalsekretær Morten Andreas Meyer (Huseierne) og rådgiver Ingun Tryland (Norsk Vann). Foto: Finn Bangsund
Publisert: 7-11-2019

Staten må på banen i VA-politikken

Askøy-skandalen har ført til at folkehelseministeren kalte inn vannbransjen til møte om teknologiutvikling. – Jeg håper dette fører til mer statlig oppmerksomhet om VA, sier Tore Larsen, næringspolitisk rådgiver i MEF.

Torsdag 31. oktober deltok MEF på møte med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) i anledning av at regjeringen har fremmet forslag om 5 mill. kroner i tilskudd til et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Målet med programmet er å få til en teknologiutvikling for å oppnå helsemessig trygg vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Torsdag 31. oktober deltok MEF på møte med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP) i anledning av at regjeringen har fremmet forslag om 5 mill. kroner i tilskudd til et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Målet med programmet er å få til en teknologiutvikling for å oppnå helsemessig trygg vannforsyning og større leveringssikkerhet av drikkevann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

- Drikkevann har kommet på dagsorden dette året. Hver gang det skjer noe med drikkevannet i en kommune skaper dette oppmerksomhet, og vi har kjent på behovet for å få mer kunnskap om hvordan kommunene organiserer sin VA-virksomhet. Departementet har allerede bestilt en kartlegging av situasjonen i alle kommuner og vi forventer en rapport i disse dager, sier Listhaug.

Bedre VA-politikk
Selv om innovasjon og teknologiutvikling var møtets egentlige tema, ble det en meningsutveksling om mange sentrale utfordringer i den offentlige VA-sektoren.

- For MEFs vedkommende var det viktig å berøre de anbefalingene vi har kommet med for å få en bedre VA-politikk. Vi mener de anbefalingene vi har kommet med til statlige og kommunale organer og til anleggsbransjen i 2015 er like aktuelle nå som de var da. Det viktigste for kommunene er å få mer kunnskap om egen VA-infrastruktur. Dette er i sin tur viktig for at anleggsbransjen skal møte kommunenes behov, som er vårt viktigste anliggende. Men i dette møtet ble det et tema å forenkle lover og forskrifter som regulerer VA, herunder en egen sektorlov og forbedring av kommunal rapportering, sier Tore Larsen, som er næringspolitisk rådgiver i MEF.

- En bedre VA-politikk fordrer kunnskap og kompetansespredning. Vi risikerer flere caser som Askøy i årene som kommer og vi må møte utfordringene nå. Bransjens behov for fagfolk ble også tatt opp i møtet, og der er MEF på ballen. Men det viktige nå er å få nasjonale myndigheter på banen og til å komme med virkemidler som hjelper både kommunene og utførerne til å gjøre jobben sin bedre, avslutter Larsen.

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer