Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 5-11-2020

- Prosjekter på vent kan gi konkursras neste år

BDOs analyse av bygg- og anleggsbransjen, som ble presentert under et webinar i formiddag, var sterkt preget av usikkerhet i en annerledestid.

Saken er hentet fra Byggfakta.no

- Dersom bygg og anlegg skal klare seg gjennom krisa er det viktig at offentlige prosjekter ikke settes på vent, men tvert imot settes i gang snarest.

Det var en av konklusjonene til senioranalyter Mohamad Galal i BDO, og som ble fulgt opp av administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forening, Julie Brodtkorb.
2019 ble året da omsetningsveksten bremset opp. Veksten falt fra 10,7 prosent i 2018 til 6 prosent i 2019.

- Dette var forventet siden bransjen over mange år har opplevd sterk vekst, og flere aktører har prioritert å øke lønnsomheten framfor ytterligere vekst. Til tross for dette sliter de større aktørene med å løfte marginene sine. Kundene deres blir større, prosjektene blir større og det blir stadig flere store entreprenører som konkurrerer om de samme prosjektene. Den spissede konkurransesituasjonen legger ytterligere press på marginene. Det er lite rom for innovasjon og investeringer med en driftsmargin som så vidt runder fire prosent, mente Galal.

Permitteringer og usikkerhet

I sin rapport understreker BDO at bygg- og anleggsbransjen ikke ble truffet like hardt som andre bransjer, men variasjonene var store, og hele 14,3 prosent av arbeidsstyrken i bransjen ble permittert, selv de fleste prosjektene ble videreført på tross av koronapandemien.
På byggeplassene møtte entreprenørene en rekke utfordringer knyttet til smittevern, noe bransjen løste på en god måte. Innen anlegg var smittevernutfordringene små, og dette løste seg naturlig da medarbeidere ofte sitter beskyttet i maskiner med god avstand til kolleger og kunder. Stats- og kommunesektoren var raskt ute med tiltak som bidro til nye prosjekter og med utsettelse av betalinger knyttet til skatt og avgift. Dette har holdt mange aktører borte fra skifteretten, mens andre har opplevd stimulansen som uønsket fordi kapasiteten var sprengt i andre kvartal 2020.

Tror konkursene kommer

BDO forventer at antallet konkurser vil øke i 2021. Bransjen, som tradisjonelt har stått for nesten en tredjedel av alle konkurser i Norge, har klart å halvere antall konkurser inneværende år. Store offentlige prosjekter blir satt på hold eller terminert, og mange aktører har allerede høsten i høst begynt å få en slank ordrebok. Derfor må vi regne med en sterk økning i antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen det neste året. Det som er mest avgjørende for markedet fremover er hvor raskt økonomien vil gå tilbake til normalen, og at det bevilges nok over statsbudsjettet til å holde hjulene i gang og skape forutsigbarhet for bransjen, heter det i rapporten som ble lagt fram i formiddag.

Tror på vekst i sirkulære løsninger

Det er innen sirkulære løsninger for effektiv gjenbruk av eksisterende bygningsmasse BDO-analytikerne tror at den største veksten vil komme.
- Her ser vi allerede at aktører utenfor bransjen posisjonerer seg. For eksempel vil effektiv riving, sortering og gjenbruk av materialet bli stadig mer lønnsomt, og avfallssektoren kommer stadig nærmere byggesektoren. Bransjen glir sakte mot en sirkulær økonomi. De selskapene som klarer å posisjonere seg til dette viktige trendskiftet vil bli vinnerne det neste tiåret, mener Galal.

Offentlig sektor som kjøper

Under panelsamtalen, der blant andre Julie Brodtkorb, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Olav T. Løvstad, Leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB og BDO-partnerne
Thomas Lidsheim og Henning Dalsegg deltok, ble det en rekke ganger gjentatt at offentlig sektor må på banen for å unngå et konkursras.
- Offentlig sektor er bransjens viktigste kunde. Godt over 70 prosent av oppdragene som utføres av MEF-medlemmene kommer fra offentlig sektor, enten nasjonalt, regionalt eller lokalt. De offentlige prioriteringene, både nasjonalt og regionalt, vil i stor grad påvirke aktiviteten i bransjen. Det er særlig to forhold det knyttes usikkerhet til. Norske kommuner har fått en betydelig ekstraregning som følge av pandemien. Harde, lokale prioriteringer kan derfor medføre utsettelse av planlagte prosjekter for å dekke merkostnadene knyttet til korona. Videre har den politiske usikkerheten knyttet til de store infrastrukturutbyggingene økt vesentlig det siste året.

Gode på omstilling

Julie Brodtkorb var tydelig på at prosjekter innen vei og jernbane, vann og avløp som må bygges for at næringslivet skal fungere framover.
- Infrastruktur er helt avgjørende for vekst, og vi må sikre at kompetansen på bygging av infrastruktur ikke forsvinner ut av landet. MEF-medlemmene er gode på å omstille seg etter markedet, og nå trenger vi en motkonjunkturpolitikk, sa hun.
BDO-partnerne understreket viktigheten av at offentlige myndigheter nå bruker pengene på varige verdier. - I disse usikre tidene vil både stat og kommuner kunne oppnå hyggelige priser, og må derfor være en pådriver for å gjennomføre offentlige prosjekter.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer