Seks forslag for mindre massetransport
Publisert:8.07.2020

Seks forslag for mindre massetransport

Mangelen på mottak for overskuddsmasser er en stor utfordring i anleggsbransjen. Løsningen presenteres i vedlagt rapport.

Les merles mer
Sommerhilsen fra Julie
Publisert:7.07.2020

Sommerhilsen fra Julie

Første halvår av 2020 vil gå inn i historien som en av de mest dramatiske i moderne tid. Det som begynte som en helsekrise, utviklet seg til å bli en økonomisk krise der arbeidsledigheten toppet seg på over 400 000 nordmenn. Vi har nok alle kjent på usikkerhet de siste månedene.

Les merles mer
MEFs resultater i 2019
Publisert:6.07.2020

MEFs resultater i 2019

Vi kan se tilbake på et år med god medlemsvekst, og vi nærmer oss nå en ny milepæl med 2 200 medlemsbedrifter. Les hele årsberetningen for 2019 her.

Les merles mer
Høringssvar til ny opplæringslov
Publisert:6.07.2020

Høringssvar til ny opplæringslov

Her kan du lese hva MEF mener om forslaget.

Les merles mer
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet
Publisert:1.07.2020

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet

Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med om innleie fra bemanningsforetak er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte.

Les merles mer
Påbud om bruk av setebelte i traktor
Publisert:30.06.2020

Påbud om bruk av setebelte i traktor

Fra 1. juli 2020 blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor.

Les merles mer
Ny medlemsrekord
Publisert:25.06.2020

Ny medlemsrekord

MEF har for første gang passert 2 200 medlemsbedrifter. Takk for tilliten!

Les merles mer
Aukar omsetningskravet for biodrivstoff
Publisert:23.06.2020

Aukar omsetningskravet for biodrivstoff

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk og delkravet til avansert biodrivstoff.

Les merles mer
Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass
Publisert:15.06.2020

Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass

Vi ønsker Fredrik Tronhuus velkommen som ny kommunikasjonssjef i MEF.

Les merles mer
Kontraktstørrelser er politikk
Publisert:15.06.2020

Kontraktstørrelser er politikk

Er oppdeling av store samferdselsprosjekter et politisk spørsmål? Ja, mener MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre
Publisert:11.06.2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

Les merles mer
Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen
Publisert:11.06.2020

Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen

Opprop fra MEF medlemmer i alle størrelser: «Vi ber ikke om støtte. Vi ber om å få starte på allerede planlagte prosjekter»

Les merles mer
Gratis e-kurs om bruk av VegLCA
Publisert:9.06.2020

Gratis e-kurs om bruk av VegLCA

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å beregne klimagassutslipp.

Les merles mer
Feil på feil
Publisert:4.06.2020

Feil på feil

Fakta er hverken er på Aftenposten eller regjeringens side når det gjelder situasjonen i anleggsbransjen, skriver MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Høringssvar fra MEF
Publisert:3.06.2020

Høringssvar fra MEF

Forslag til nye krav til overvannshåndtering.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Nordland
Publisert:3.06.2020

Ny distriktssjef i Nordland

Vi ønsker Gøran Kimsaas velkommen i MEF som ny distriktssjef i Nordland.

Les merles mer
Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok
Publisert:29.05.2020

Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok

Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen er virkelighetsfjern.

Les merles mer
Veileder for digital prosjektering og planlegging
Publisert:27.05.2020

Veileder for digital prosjektering og planlegging

MEF har sammen med EBA og RIF vært med å utarbeide en veileder for bruk av MMI i samferdselsprosjekter (BIM).

Les merles mer
Ei forseinka krise?
Publisert:26.05.2020

Ei forseinka krise?

Innlegg skrevet av regionsjef Paul Olaf Baraas. Dei negative effektane av koronapandemien vil treffe dei ulike delane av norsk næringsliv ulikt. I anleggsbransjen kan hausten bli tung dersom ikkje oppdragsmengda tek seg opp.

Les merles mer
MEF i høring
Publisert:26.05.2020

MEF i høring

Tirsdag 19. mai ga vi innspill til stortingspolitikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Les merles mer