Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt
Publisert:10.09.2020

Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt

- Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier.

Les merles mer
Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg
Publisert:9.09.2020

Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

Les merles mer
- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet
Publisert:8.09.2020

- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet

NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE 2020: - Vi ber nå om at planlagte prosjekter blir lyst ut, og at Staten må øke sine investeringer i nødvendige prosjekter. MEF og Norsk Vann skal fortsatt stå sammen i kampen for å sikre norsk infrastruktur.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for august
Publisert:7.09.2020

Oppdatert kostnadsindeks for august

Kostnadene for drift av anleggsmaskiner gikk ned med 1,4 prosent det siste året.

Les merles mer
Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten
Publisert:4.09.2020

Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten

MEF og LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund møttes til forhandlinger på miljøavtalen 2. og 3. september.

Les merles mer
Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort
Publisert:21.08.2020

Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort

Enkelte virksomheter opplever fortsatt problemer med å bestille HMS-kort. Arbeidstilsynet vil presisere at det er lovlig å arbeide frem til HMS-kort er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at kort er under bestilling.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Agder
Publisert:21.08.2020

Ny distriktssjef i Agder

Vi ønsker Julie Rosenlind Falch velkommen i MEF som ny distriktssjef i Agder.

Les merles mer
Konsekvensene av graveskader- analyse
Publisert:20.08.2020

Konsekvensene av graveskader- analyse

Vista Analyse AS har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til graveskader.

Les merles mer
Unntak fra krav om 3PMSF-merking på piggdekk
Publisert:17.08.2020

Unntak fra krav om 3PMSF-merking på piggdekk

Statens vegvesen har vedtatt et generelt unntak som gjelder for vintersesongen 2020/21.

Les merles mer
Datoer for tariffoppgjøret 2020
Publisert:11.08.2020

Datoer for tariffoppgjøret 2020

Forhandlingene om anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører og miljøoverenskomsten vil foregå i september.

Les merles mer
Midlertidig forhøyet startavskrivning er nå innført
Publisert:6.08.2020

Midlertidig forhøyet startavskrivning er nå innført

Ordningen gjelder maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d) og gir mulighet for 10 prosent ekstra startavskrivning.

Les merles mer
Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften
Publisert:6.08.2020

Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementets forslag til endringer vil i liten grad avhjelpe entreprenørenes likviditetsutfordringer, mener MEF og NAF.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for juni
Publisert:4.08.2020

Oppdatert kostnadsindeks for juni

Kostnaden for drift av anleggsmaskiner gikk ned med 0,9 prosent det siste året.

Les merles mer
Seks forslag for mindre massetransport
Publisert:8.07.2020

Seks forslag for mindre massetransport

Mangelen på mottak for overskuddsmasser er en stor utfordring i anleggsbransjen. Løsningen presenteres i vedlagt rapport.

Les merles mer
Sommerhilsen fra Julie
Publisert:7.07.2020

Sommerhilsen fra Julie

Første halvår av 2020 vil gå inn i historien som en av de mest dramatiske i moderne tid. Det som begynte som en helsekrise, utviklet seg til å bli en økonomisk krise der arbeidsledigheten toppet seg på over 400 000 nordmenn. Vi har nok alle kjent på usikkerhet de siste månedene.

Les merles mer
MEFs resultater i 2019
Publisert:6.07.2020

MEFs resultater i 2019

Vi kan se tilbake på et år med god medlemsvekst, og vi nærmer oss nå en ny milepæl med 2 200 medlemsbedrifter. Les hele årsberetningen for 2019 her.

Les merles mer
Høringssvar til ny opplæringslov
Publisert:6.07.2020

Høringssvar til ny opplæringslov

Her kan du lese hva MEF mener om forslaget.

Les merles mer
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet
Publisert:1.07.2020

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet

Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med om innleie fra bemanningsforetak er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte.

Les merles mer
Påbud om bruk av setebelte i traktor
Publisert:30.06.2020

Påbud om bruk av setebelte i traktor

Fra 1. juli 2020 blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor.

Les merles mer
Koronamillioner til riksveiene
Publisert:29.06.2020

Koronamillioner til riksveiene

Slik skal Statens vegvesen fordelene midlene fra den siste tiltakspakken.

Les merles mer