Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-09-2020

Gi dine innspill til nye læreplaner innen anleggsfag

Samsvarer læreplanene med bransjens behov? Vi trenger dine synspunkter på innholdet i læreplanene innen anleggsfag. Svarfrist 7. oktober.

De nye læreplanene for anleggsutdanningen i den videregående skolen er nå ute på offentlig høring.

MEF mener det er viktig at det morgendagens anleggsarbeidere lærer på skolen og i læretiden, samsvarer med bransjens behov. Vi håper derfor så mange av våre medlemmer har mulighet til å svare.

Klikk her for å se de ulike læreplanene og gi din kommentar.

- Dekker læreplanen de krav dere stiller til lærlingen?

- Bør noe trekkes fra eller legges til?

- Er det realistisk å komme igjennom alt i løpet av læretiden?

Undersøkelsen er åpen frem til 7.oktober.

Alle innspill vil bli tatt med i vurderingen når MEF skal lage en samlet kommentar til de nye læreplanene i løpet av høsten.

Takk for hjelpen!

Kontaktperson:
Terje Eikevold
Seniorrådgiver
Tlf.: 97 51 31 12
Terje.eikevold@mef.no